กฟผ. ลุยต่อผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด เพื่อคนไทย

Social Share

เตรียมเปิดขายซองโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนอุบลรัตน์ เดือนมกราคม 2565

แผงโซล่าเซลล์ทุ่นลอยน้ำ อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร 64

Social Share

กฟผ. เตรียมเปิดขายเอกสารประกวดราคาโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด เขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมเดินหน้าประเทศไทยสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังน้ำ พร้อมติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน เพิ่มเสถียรภาพและความต่อเนื่องในการผลิตไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า หลังจากประสบความสำเร็จจากโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดที่เขื่อนสิรินธร กฟผ. เตรียมเปิดขายเอกสารประกวดราคาจัดซื้อและจ้างก่อสร้างโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด เขื่อนอุบลรัตน์ (Hydro-Floating Solar PV Hybrid) ขนาดกำลังผลิต 24 เมกะวัตต์ พร้อมติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน BESS (Battery Energy Storage System) เพื่อเสริมการผลิตไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีกำหนดขายเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2565 และเปิดซองประกวดราคาในวันที่ 9 มีนาคม 2565


โครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด เขื่อนอุบลรัตน์ เป็นโครงการตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1(PDP 2018 Rev. 1) ที่ระบุให้มีการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ  2,725 เมกะวัตต์ จุดเด่นของโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด เขื่อนอุบลรัตน์ จะติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน หรือแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพสูง เพื่อช่วยกักเก็บพลังงานส่วนเกินที่เหลือ และนำมาใช้เสริมระบบผลิตไฟฟ้าในช่วงเปลี่ยนถ่ายการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทั้งสองชนิด ทำให้การผลิตไฟฟ้ามีเสถียรภาพ  สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Smart) มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง (Smooth) ลดขีดจำกัดของพลังงานหมุนเวียน ช่วยให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีความมั่นคงมากขึ้น ช่วยเสริมให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ตามนโยบายรัฐบาล โครงการ ฯ มีแผนจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในปี 2566

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *