เร่งกำจัดผักตบชวากีดขวางทางน้ำป้องกันน้ำท่วมเขตเศรษฐกิจ

Social Share

จังหวัดขอนแก่น เร่งขุดลอกท่อ คลองระบายน้ำที่อุดตัน และเปิดทางน้ำ ที่มีผักตบชวาขวางทางน้ำ เพื่อให้น้ำได้ไหลสะดวกหลังมีการพร่องน้ำ รับมือฝนที่จะตกหนัก ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ

Social Share

ที่คลองยาว ภายในศูนย์วิจัยเมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น เจ้าหน้าที่ ปภ. ต้องใช้เรือในการพลักดันผักตบชวาเข้าฝั่ง เพื่อให้รถแบ็คโฮลได้ตักใส่รถบรรทุกนำออกไปจากคลองยาว เป็นการเปิดทางน้ำ หลังจากที่ได้มีการเดินเครื่องระบายน้ำจำนวนมากบริเวณประตูระบายน้ำพลังงานไฟฟ้าบึงหนองโคตร เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้กับบึงหนองโคตร ซึ่งเป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ ในการรับน้ำชานเมืองขอนแก่น ก่อนที่จะระบายผ่านคลองร่องเหมือง เขตเทศบาลนครขอนแก่น ไหลลงบึงทุ่งสร้าง ลำห้วยพระคือ ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำชี

             นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีฝนตกหนัก 2 ระลอก ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังพื้นที่เขตเศรษฐกิจ ชุมชนเมืองในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านเป็ด และเทศบาลเมืองเก่า ทำให้ต้องมีการปรับแผนการบริหารจัดน้ำ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังผิวการจราจรในจุดสำคัญของในเขตเมืองเป็นการเร่งด่วน โดยเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการขุดลอกท่อ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดหลักสำคัญ เพื่อเร่งการระบายน้ำเอาไว้เป็นเบื้องต้นแล้ว โครงการขุดลอกคูคลอง กำจัดวัชพืชและผักตบชวาเพื่อเปิดทางน้ำ เป็นการเตรียมการป้องกันน้ำท่วม ในเขตเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นในปีนี้ และมีการการพร่องน้ำที่บึงหนองโคตร ขุดลอกผักตบชวาและขุดลอกคูคลอง เพื่อเพิ่มอัตราการไหลของน้ำบริเวณคลองส่งน้ำ ข้างหมู่บ้านชลดา ไหลผ่านมายังศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นและไหลผ่านเมืองขอนแก่นไปสู่ด้านทิศตะวันออกของเมืองไปยังลำห้วยพระคือไปสู่ประตูน้ำ D 8 ก่อนไหลไปสู่แม่น้ำชี โดยเป็นการบูรณาการทำงานกัน ทั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานชลประทานที่ 6 อำเภอเมืองขอนแก่น  เทศบาลนครขอนแก่นและเทศบาลตำบลบ้านเป็ด รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นการเตรียมความพร้อมในการเร่งการระบายน้ำ โดยคาดการณ์ตามที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พยากรณ์อากาศไว้ว่า จะมีปริมาณน้ำฝนใกล้เคียงค่าเฉลี่ย 30 ปี โดยวันนี้จะมีการคิกอ๊อฟพร้อมกันทั้ง 26 อำเภอ

 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต่อไปว่า สำหรับอุปสรรคในการดำเนินการ คือ เนื่องจากขณะนี้ได้มีการดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรตามเส้นทางหลักสายต่าง ๆ เช่น การก่อสร้างถนนวงแหวน ถนนสายหลัก คือถนนมิตรภาพ และถนนมะลิวัลย์ เนื่องจากการขยายตัวของเมือง ซึ่งเกินขีดความสามารถในการบริหารจัดการของท้องถิ่น ทางจังหวัดจึงมีแผนในการแก้ไขปัญหาในเขตเศรษฐกิจสำคัญ โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนคร เขตเทศบาลบ้านเป็ด และเขตเทศบาลเมืองเก่า ในการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองขอนแก่นระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ใช้งบประมาณ 376 ล้านบาท เป็นโครงการระยะปานกลาง ระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 ปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 – 2567 รวมทั้งโครงการในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่นด้วย

         “ในขั้นตอนการก่อสร้างอาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆ เช่น ที่ถนนเหล่านาดี ซึ่งตลอดแนวได้มีการก่อสร้างถนน ทำให้การคืนผิวจราจรและการขุดลอกเพื่อเป็นร่องน้ำระบายด้านข้างถนน ในปีนี้ทำได้ไม่ดีเท่ากับปีที่ผ่านมา ส่งผลทำให้น้ำที่จะต้องระบายเข้าสู่แก่งน้ำต้อน ทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ขณะนี้ได้มีการขุดร่องขอบถนนเพื่อให้เป็นที่ดึงน้ำลงและพร่องน้ำออก โดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการไหลของน้ำให้มากขึ้น รวมทั้งการบูรณาการร่วมกับท้องถิ่น ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ”

Leave a Reply

Your email address will not be published.