“ธนาคารออมสิน” เปิดตลาดนัดชุมชน อีสานออนซอน

Social Share

จังหวัดของแก่น เปิดตลาดนัดชุมชน อีสานออนซอนเพื่อขับเคลื่อนเศรฐกิจ ยกระดับคุณภาพสินค้ามีความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดให้เป็นตลาดออนไลน์หรือออฟไลน์ เป็นความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน

Social Share

วันที่ 21 ธ.ค. 64 ธนาคารออมสิน จังหวัดขอนแก่น ได้เปิดตลาดนัดชุมชน อีสานออนซอน ณ บริเวณด้านหน้าธนาคารออมสินภาค 11 ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น  นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดงานตลาดนัดชุมชน อีสานออนซอน พร้อมให้นโยบายการขับเคลื่อนเศรฐกิจ จังหวัดของแก่น ทั้งนี้ในงานได้มีสินค้าของดีของเด่นอำเภอ และยังมีการแสดงโชว์ต่างๆ เช่น “หมอลำหุ่น คณะเด็กเทวดา” โดยกลุ่มนักเรียนมัธยมโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคามโดยตลาดนัดชุมชน อีสานออนซอนเป็นความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน ประกอบด้วยธนาคารออมสิน ภาพที่11 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นและบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้ามีความปลอดภัย
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการผลิต กลไกตลาดการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ตลาดนัดชุมชน อีสานออนซอน ทดลองเปิดการขายตั้งแต่วันที่ 14-15 ธันวาคม 2564 และจะมีการเปิดตลาดอย่างต่อเนื่องทุกวันอังคารและวันพุธ ของสัปดาห์ มีร้านค้า 30ร้านค้ามาแสดงสินค้า โดยจะมีทั้งสามหน่วยงานคอยแนะนำการทำตลาดออนไลน์ในรูปแบบ ต่างๆเช่นการไลฟ์สดแนะนำสินค้าโดยมีไวไฟ ฟรีตลอดงาน และจะมีการแนะนำการจัดร้านค้ารวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการเงินให้ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นซึ่งผู้ประกอบการต่างๆได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 มานานมากกว่า 2ปี เพื่อจะได้มีโอกาสในการขายสินค้าและให้เกิดความเข้มแข็งของทางเศรษฐกิจชุมชนต่อไป
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายจารึก เหล่าประเสริฐ ได้กล่าว โครงการนี้เป็นความร่วมมือของธนาคารออมสิน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น และบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติได้ร่วมมือกันเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้า โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็ก เพื่อให้มีโอกาสขายสินค้าในห้วงวิกฤตโควิด19 โดยมีการสอนและแนะนำกการขายสินค้าทางช่องทางออนไลน์ ซึ่งนอกจากที่ผู้ประกอบที่เข้าร่วมโครงการจะได้มาจำหน่ายสินค้าบริเวณที่มีการจัดงานแล้วผู้ประกอบการต้องได้เรียนรู้วิธีในการดูแลผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของตัวเองให้สามารถส่งถึงปลายทาง ในส่วนนี้จะทำให้ผู้ประกอบการพัฒนาการขายสินค้า ยกระดับเพื่อที่จะสามารถจำหน่ายสินค้าในช่วงวิกฤตโควิด19ให้ได้ ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก 3 หน่วยงานดังที่กล่าวข้างต้น รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ละเชื่อว่าจะช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นได้อย่างดี นอกจากที่ประชาชนที่ร่วมโครงการจะสามารถจำหน่ายสินค้าได้ รู้วิธีการจำหน่ายสินค้าทางระบบออนไลน์ซึ่งจะได้รับการแนะนำและการสอนว่าการขายบนออนไลน์ควรจะทำอย่างไร อีกทั้งยังรู้วิธีการถนอมสินค้าซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นจะเป็นผู้ให้คำแนะนำ บริเวณที่จัดงานยังคงเข้มงวดกับมาตรการในการป้องกันโควิด19 ได้แก่ การเว้นระยะห่าง ทุกคนที่เข้าสู่บริเวณที่จัดงานจะต้องวัดอุณภูมิ และมีบริการเจลแอลกอฮอลล์สำหรับล้างมือ ให้ทุคที่มาต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมถึงไม่เปิดโอกาสให้นั่งรับประทานรบริเวณงานซึ่งจะต้องนำกลับไปรับประทานที่บ้าน


ทางผู้ประกอบการ นายอรรถสิทธิ์ เนาวงศ์  65 ปี ที่ปรึกษาสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงกลาง ได้กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆไม่ว่าหน่วยงานราชการหรือองค์กรต่างๆ อาทิเช่นธนาคารออมสินภาพที่11ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นและบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน) ได้มาอบรมช่วยผู้ประกอบการ OTOP เพราะตอนนี้ยัง มีการแพร่ระบาดโควิด-19 ผู้ประกอบการต่างๆต้องย่ำแย่ จากสถานการณ์ เมื่อมีการเปิดตลาดชุมชน อีสานออนซอนให้ ได้มาจำหน่ายสินค้า โดยไม่มีค่าใช้จ่ายต้องขอขอบคุณทั้ง 3 หน่วยงาน ที่ให้ผู้ประกอบการได้มาจำหน่ายสินค้าและสอนการขายบนออนไลน์หรือออฟไลน์ ว่าควรจะทำอย่างไร โดยสินค้าที่ได้มาจำหน่าย เป็นของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงกลาง ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน เป็นสินค้าประเภทพวกชาสมุนไพรชงดื่ม อาทิเช่นชาใบหม่อน ว่านชักมดลูก กระชายดำ ฟ้าทะลายโจร ดอกคำฝอย รางจืด เป็นต้น
ทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาจับจ่ายซื้อขายได้ที่บริเวณหน้าธนาคารออมสิน ภาค 11 อยู่ติดกับศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ได้มีการแสดงสินค้าไหมนานาชาติ รวมถึงการจำหน่ายสินค้าของช็อปออนไลน์ อีกด้วย
ข่าว ทิยาพร แก้ววงค์ – เบญจทิพย์ เหล็กจีน

ภาพ ภูมินทร์ พินิจ – ณัฐธิดา สำรวมรัมย์