พงศกรณ์ นำทีม นายกขอนแก่น เบิร์ทเดย์ประภัตร

Social Share

พงศกรณ์ นำทีมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นและคณะ เบิร์ทเดย์ ประภัตร รมช.เกษตรฯ ครบรอบ 73 ปี

Social Share

นายพงศกรณ์ เสาร์ทน ที่ปรึกษาและคณะทำงาน นายประภัตรฯ นำทีมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะ จากจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา ซึ่งมีอายุครบ 73 ปี ที่บ้านทรงไทยของนายประภัตร ใน อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

นายพงศกรณ์ กล่าวว่า ตนเองในฐานะที่ปรึกษาและคณะทำงานของนายประภัตร ได้เข้ามาทำงานและช่วยขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะโครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร  โครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค รวมถึง การให้ความช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยตามระเบียบกระทรวงการคลัง การระบาดโรคลัมปี สกิน ในโค–กระบือ โดยนายประภัตร ได้ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ต่างได้รับผลประโยชน์จากนโยบายดังกล่าว วันนี้จึงนำนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่มาร่วมอวยพรในวันคล้ายวันเกิดครบรอบปีที่ 73 เพื่อแทนคำขอบคุณที่นายประภัตร ได้ทำงานหนักเพื่อให้ประชาชนได้มีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคง

นอกจากนี้ น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) พร้อมด้วยแกนนำพรรค ชทพ. ประกอบด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรค นายธีระ วงศ์สมุทร ที่ปรึกษาพรรค นายอนุชา สะสมทรัพย์ รองหัวหน้าพรรค นายนพดล มาตรศรี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค ชทพ.เข้าร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด อายุครบ 73 ปีของนายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ และเลขาธิการพรรค ชทพ. ด้วย และยังมี ส.ส.จากพรรคการเมืองอื่นมาร่วมอวยพรด้วยคือ นายมณเฑียร สงฆ์ประชา ส.ส.ชัยนาท เขต 2 และนางนันทนา สงฆ์ประชา ส.ส.บัญชีรายชื่อ (ชัยนาท) พรรคประชาภิวัฒน์ โดยทั้ง 2 คน เคยเป็น ส.ส.พรรคชาติไทย

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *