ทส.อุบล ทำความสะอาด วัดบ้านช่างหม้อ หลังน้ำลด

Social Share

เจ้าหน้าที่ ทส.อุบลราชธานี ล้างทำความสะอาด วัดบ้านช่างหม้อ ซึ่งมีดินเหนียวตกตะกอนหลังน้ำลด ทำการเก็บกวาดขยะ ขนย้ายอุปกรณ์ชำรุดเสียหายจากน้ำท่วม ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม

Social Share

ที่ วัดบ้านช่างหม้อ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ ศูนย์อำนวยการและประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุบลราชธานี นำโดย นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำอุปกรณ์ทำความสะอาด ลงพื้นที่ Big cleaning ทำความสะอาด ส่วนต่างๆ ในพื้นที่ ล้างทำความสะอาด บริเวณวัดบ้านช่างหม้อ ซึ่งมีดินเหนียวตกตะกอนหลังน้ำลดในบางพื้นที่แห้งกร้าน เป็นบริเวณกว้าง ซึ่งได้ทำการเก็บกวาด และขยะขนย้ายอุปกรณ์ชำรุดเสียหายจากน้ำท่วม ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการและประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแห่งนี้ เกิดจากการรวมใจเป็นหนึ่งของ 8 หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ ซประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี  / สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9  / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 / สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11  / สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 / สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 /  สวนสัตว์อุบลราชธานี และ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี ซึ่งการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม นับเป็นภาระกิจที่สำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข คอยอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชน ไม่ทอดทิ้งกันในยามที่ทุกข์ยาก

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *