อ.แวงใหญ่ เก็บเกี่ยวอินทผลัม 1 ปี มีครั้ง

Social Share

นายอำเภอแวงใหญ่ เปิดจำหน่ายผลผลิต”ไร่มณีอินทผลัม” หนึ่งปีมีครั้ง พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกอินทผลัม สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

Social Share

วันที่   22  กรกฎาคม  2565  เวลา  10.00  น.  นายกรุง  นามสง่า  นายอำเภอแวงใหญ่  เป็นประธานเปิดการจำหน่าย ผลผลิตอย่างเป็นทางการ  ของเกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัม (นายอำพล  ละจรุญ) ผู้ประกอบการสวนเกษตรเชิงท่องเที่ยว “ไร้มณีดินอินทผลัม” ซึ่งปลูกในพื้นที่ 8 ไร่ ประมาณ 300 ต้น  ณ  บ้านโสกเหลี่อม  หมู่ที่ 9 ตำบลใหม่นาเพียง  โดยสายพันธ์ุที่ปลูกและจำหน่าย เป็นอินทผลัม สายพันธุ์บาฮี (เนื้อเยื่อ) UAE&DPD พร้อมมาตรฐาน GAP กรมวิชาการเกษตรรับรอง  อายุต้นประมาณ 5-6 ปี หวาน  กรอบ  ความหวานอยู่ที่  35 บริกซ์ จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 350-400 บาท 

โดยนายอำเภอแวงใหญ่  ได้กล่าวชื่นชมในความมุ่งมั่นและความมีมานะ ของเกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัมซึ่งเป็นข้าราชการประจำแต่มีใจรักในอาชีพ เกษตรต่อสู้และฟันฝ่า อุปสรรคจนประสบผลสำเร็จและสามารถเป็นต้นแบบ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ได้เป็นอย่างดี พร้อมได้ให้ข้อแนะนำกับ องค์การบริหารส่วนตำบล ใหม่นาเพียง ว่าอินทผลัมสามารถ ปลูกได้ในพื้นที่ตำบลใหม่นาเพียง  ควรสงเสริมให้มีการปลูกอินทผลัมในพื้นที่ตำบลใหม่นาเพียง เพื่อสร้างอาชีพ  สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่  ต่อไป   โดยมีนางพัชรี  ภิรมย์  ปลัดอำเภอ  นางสาวเยาวภา  สินโพธิ์  ปลัดอำเภอ  นายเดชา  โสภาจิตร  ปลัดอำเภอ  นายปลวัชร  วรรณจงคำ  พัฒนาการอำเภอแวงใหญ่  นางศุลักษณ์  จันปาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เขตอำเภอแวงใหญ่   นายปริญญา  ขวามาตร  นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลใหม่นาเพียง  นายจงรัก  เพ็ชรภา  กำนันตำบลใหม่นาเพียง  พร้อมด้วยฝ่ายปกครองตำบลใหม่นาเพียง  ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิด และให้กำลังใจ  พร้อมสนับสนุนผลผลิตของ “ไร่มณีดินอินทผลัม”  

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *