ขอนแก่น-อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม หนุนประเพณีสงกรานต์อีสานดั้งเดิม

Social Share

อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม หนุนประเพณีตรุษสงกรานต์อีสานดั้งเดิมวัดไชยศรี จังหวัดขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์

Social Share

 ที่ วัดไชยศรี บ้านสาวะถี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการ “เสวนาเชิงวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประเพณีตรุษสงกรานต์อีสานดั้งเดิมวัดไชยศรี จังหวัดขอนแก่น โดยมีดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น พระครูบุญชยากร เจ้าอาวาสวัดไชยศรี พร้อมด้วยกลุ่มเป้าหมาย สภาวัฒนธรรมระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัดขอนแก่น เครือข่ายทางวัฒนธรรม เด็ก เยาวชน และประชาชนผู้สนใจ จำนวน 150 คน ร่วมงาน

อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้นำเสนอมรดกทางภูมิปัญญาเข้าสู่การพิจารณาของยูเนสโก้ และประเพณี “สงกรานต์ในประเทศไทย” ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เป็นการปลุกกระแสพลังซอฟท์พาวเวอร์ของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี และจังหวัดขอนแก่น ถือเป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีชื่อเสียงเรื่องการจัดงานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ที่นี่ปีละหลายแสนคน สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น

จึงได้ส่งเสริมให้มีการจัดงานสงกรานต์อีสานดั้งเดิม ที่วัดไชยศรีตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเล่นน้ำสงกรานต์ที่จังหวัดขอนแก่น ที่มีทั้งความสวยงามแบบอีสานดั้งเดิมและความสนุกสนานของเทศกาลสงกรานต์ เป็นการส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรม และมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี ความโดดเด่นของที่นี่คือมีสิมอีสาน หรือโบสถ์ อายุร้อยกว่าปี มีฮูปแต้ม (จิตรกรรมฝาผนังอีสาน) ทั้งภายในและ ภายนอกสิม มีการทำบุญตักบาตร เล่นน้ำสงกรานต์แบบดั้งเดิม การตบประทาย (ก่อเจดีย์ทราย) การละเล่นพื้นบ้าน และพิธีสำคัญที่นี่คือ พิธีเสียเคราะห์ หรือสะเดาะห์เคราะห์ ซึ่งชาวบ้านจะทำกันในวันสงกรานต์ของทุกๆ ปี โดยชาวอิสานเชื่อว่าเป็นการนำเอาสิ่งไม่ดีออกจากครอบครัว ทำให้ครอบครัวประสพพบเจอแต่สิ่งดีๆ ตลอดทั้งปี และแต่ละปีก็จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมพิธีนี้เป็นจำนวนมาก

อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า การจัดโครงการเสวนาเชิงวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ประเพณีตรุษสงกรานต์อีสานดั้งเดิมวัดไชยศรี จังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ประเพณีสงกรานต์ดั้งเดิมวัดไชยศรี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่เด็กเยาวชนและประชาชน อีกทั้งยกระดับงานวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่นในภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดและร่วมทำกิจกรรมที่จัดขึ้น สร้างความรัก ความสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในครอบครัว และชุมชน

About Author