อำเภอแวงใหญ่ปลูกดอกกระเจียว เฉลิมพระเกียรติ

Social Share

นายอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น นำประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกต้นดอกกระเจียวสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎคม 2565

Social Share

นายกรุง นามสง่า นายอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปเมนทรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยปลูกต้นสะเดา มะค่าโมง จำนวน 500 ต้น ต้นกระเจียว พันธุ์แดงชาโดว์ จำนวน 500 ต้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมเกล้าถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา เพื่อร่วมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ตลอดจนการบำรุงรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้ดำรงอยู่เพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ และยังเป็นการสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่สร้างโบราณสถานแหล่งหินตัดให้เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยวโดยปลูกต้นกระเจียวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม ทุ่งดอกกระเจียว เที่ยวโบราณสถานแหล่งหินตัด ภูคอกม้า

นายอำเภอแวงใหญ่ กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมเกล้าถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา และอนุรักษ์พันธุ์ดอกกระเจียวที่กำลังลดน้อยลงจากพื้นที่ป่า พร้อมกับพัฒนาพื้นที่ป่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียว เป็นประโยชน์และมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ตลอดจนการบำรุงรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้ดำรงอยู่เพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *