ททท.ขอนแก่น เปิดท่องเที่ยวหมู่บ้านงูจงอางหลังโควิด-19 คลี่คลาย

Social Share

หมู่บ้านงูจงอางแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังเมืองขอนแก่น ที่ประสบปัญหาวิกฤติโควิด-19 ทำให้นักท่องเที่ยวลดลงและหมู่บ้านขาดรายได้ วันนี้ ททท.ได้จัดกิจกรรมทำให้การท่องเที่ยวที่บ้านงูจงอางแห่งนี้ กลับมาคึกคักอีกครั้ง

Social Share

6 กรกฏาคม 2565 นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นประธานจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวมาที่หมู่บ้านงูจงอาง ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจ เช่น คนชกมวยกับงูจงอาง การเดินท่องเที่ยวชมสวนงู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนที่สนใจการท่องเที่ยวชุมชนได้เดินทางมาให้กำลังใจชาวบ้าน และสร้างรายได้ให้กับหมู่บ้านงูจงอาง หรือ บ้านโคกสง่า ต.ทรายมูล อําเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านงูจงอาง มาตลอดหลายปีที่ผ่านมา จึงอยากขอเชิญ ชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวขอนแก่นเองหรือนักท่องเที่ยวจากจังหวัดอื่น ให้เดินทางมาท่องเที่ยวหมู่บ้านงูจงอาง บ้านโคกสง่า จังหวัดขอนแก่น มาร่วมกันให้กําลังใจชาวบ้านที่นี่ เพราะชาวบ้านยังคงยึดอาชีพจากการแสดง งูจงอาง และการขายสมุนไพร อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงอาหารงูจงอางอีกด้วย ที่นี่ยังคงเปิดทําการแสดง ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

ทั้งนี้เนื่องจากในปี 2563-2564 หมู่บ้านงูจงอาง บ้านโคกสง่า เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการ ระบาดของสถานการณ์Covid -19 ทําให้มีจํานวนนักท่องเที่ยว ที่น้อยลงจนชาวบ้านบางคนที่มีรายได้หลักจากการเลี้ยงงูจงอางและการแสดงงูจงอางเพื่อการขายสมุนไพรได้เลิกการประกอบอาชีพนี้บ้างแล้ว

อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงงูจงอางที่บ้านโคกสง่า เป็นการเลี้ยงงูแบบสัตว์เลี้ยง โดยเริ่มเลี้ยงตั้งแต่ปี พ.ศ.2494 เฉพาะกลุ่มชาวบ้านที่จําหน่ายสมุนไพร รวมถึงมีพื้นที่เลี้ยงงูให้นักท่องเที่ยวเดินชมได้ เรียกว่าสวนงู และมีบ่อจระเข้ ที่นักท่องเที่ยวสามารถชม การให้อาหารได้ ที่สําคัญคือมีการแสดงที่ไม่สามารถหาชมจากที่อื่นได้ คือ การชกมวยระหว่างคนกับงูจงอาง เรียกได้ว่าเป็น แห่งเดียวในประเทศไทย เป็นการแสดงที่ผู้แสดงต้องใช้ความสามารถและความชํานาญเป็นพิเศษ ทําให้การแสดงเป็นที่น่าตื่นเต้น รวมถึงมีนักแสดงของหมู่บ้าน คุณทองคํา ลูกทองไชย ที่สร้างชื่อเสียง ระดับโลกมากมาย อาทิ การถ่ายสารคดี national geographic หรือ การคว้าแชมป์โลก แข่งขันจูบหัวงู จงอางขณะที่งูแผ่แม่เบี้ย ได้รับประกาศนียบัตรทองคํา ripley’s world records และเป็นเจ้าของสถิติโลก Guinness World Records ซึ่งปัจจุบันนี้ คุณทองคํา ลูกทองไชย ยังคงทําการแสดงอยู่ ณ หมู่บ้านงูจงอาง บ้านโคกสง่าแห่งนี้

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *