Hot News

เกาะกระแสข่าว

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์

พื้นที่เช่าโฆษณา

สังคมออนไลน์

จังหวัดของแก่น เปิดวิสาหกิจเกษตรไร้พรมแดน (กิจกรรมส่งเสริมการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์)

ปลัดจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า กัญชาเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีมาช้านานซึ่งในอดีตเป็นพื้นที่เกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคอีสานถือว่าเป็นสมุนไพรชั้นเยี่ยมรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญที่จะส่งเสริมกัญชาให้เป็นพืชสมุนไพรทดแทนยารักษาโลกจึงเป็นที่มาของการพัฒนากัญชา (more…)

“พงศกรณ์” เดินหน้าโครงการสานฝันสร้างอาชีพ

นายพงศกรณ์ เสาร์ทน คณะทำงาน นายประภัตร โพธสุทน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประเสริฐ กางจันทา นายก อบต.บ้านโนน  พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พบปะชาวบ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน ในตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น เพื่อสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการของชาวบ้าน เพื่อนำมาเป็นแผนพัฒนาพื้นที่ ขณะเดียวกันเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร และลูกหลานของเกษตรกร ตามโครงการสานฝันสร้างอาชีพของรัฐบาล (more…)

จังหวัดขอนแก่นจัดโครงการตลาดนัดชุมชน ประชาสุขใจ สู้ภัยโควิด

ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นาย สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการตลาดนัดชุมชน ประชาสุขใจ สู้ภัยโควิด เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าของเกษตรกร และนำผลผลิตทางการเกษตร (more…)

เปิดตลาดนัดกองทุนตั้งตัว เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน

โดยกลุ่มอาชีพกองทุนตั้งตัวร่วมกับตลาดสีเขียวขอนแก่น และ OTOP อำเภอเมืองขอนแก่น จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มอาชีพ และเครือข่ายมีพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มรายได้ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ อันเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20 19 (COVID-19) และผู้บริโภคมีโอกาสได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาถูกเป็นการลดรายจ่ายในการดำรงชีพ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจรากฐานส่งเสริมปีท่องเที่ยวไทย 2565 (Visit Thailand Year 2022) ตามนโยบายของรัฐบาล (more…)

กิจกรรมสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 6 มกราคม 2565 ที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ "โรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก" ครั้งที่ 4 โดย ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงานเผยแพร่องค์ความรู้ของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน (นำร่อง) โดยกล่าวว่าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจะทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายด้านพลังงานเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรมีรายได้โดยผ่านวิสาหกิจชุมชน (more…)

พื้นที่เช่าโฆษณา

จับกระแสธุรกิจ

อ.แวงใหญ่ เก็บเกี่ยวอินทผลัม 1 ปี มีครั้ง

วันที่   22  กรกฎาคม  2565  เวลา  10.00  น.  นายกรุง  นามสง่า  นายอำเภอแวงใหญ่  เป็นประธานเปิดการจำหน่าย ผลผลิตอย่างเป็นทางการ  ของเกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัม (นายอำพล  ละจรุญ) ผู้ประกอบการสวนเกษตรเชิงท่องเที่ยว "ไร้มณีดินอินทผลัม" ซึ่งปลูกในพื้นที่ 8 ไร่ ประมาณ 300 ต้น  ณ...

เลี้ยงหอยเชอรี่สีทองขายสร้างรายได้เดือนละแสนบาท

15 มีนาคม 2565 ที่น้ำหนึ่ง ฟาร์มหอยเชอรี่สีทองขอนแก่น ตั้งอยู่ริมถนนมะลิวัลย์ บ้านโสกม่วง หมู่ 3 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น นางสาวสุภาพร ป้องรอด อายุ 39 ปี เจ้าของฟาร์มฯ (more…)

ลุยตรวจโรงงานแปรรูปหมู-ห้องเย็น 4 จุด ป้องกันการกักตุนสินค้า

21 มกราคม 2565 นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ฝ่ายปกครองจังหวัด (more…)

“เปิดโครงการ Thai-Denmark Sales Blitz”

วันที่ 19 มกราคม 2565 ณ บริเวณหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.มอบหมายให้นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ (more…)

ร้านแจ่วฮ้อนขึ้นป้ายปิดร้านทำใจชั่วคราวหลังราคาหมูแพง

วันที่ 18 มกราคม 2564 ป้ายไวนิลขนาดใหญ่ ที่มีข้อความระบุว่า “หมูแพง!! ขอเวลาทำใจแป๊ป แจ่วฮ้อนอภิรมย์ ปิดร้านชั่วคราว 18 – 24 มกราคม 2565” เป็นป้ายประชาสัมพันธ์ (more…)

กฟผ. ลุยต่อผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด เพื่อคนไทย

กฟผ. เตรียมเปิดขายเอกสารประกวดราคาโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด เขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมเดินหน้าประเทศไทยสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) (more…)

พื้นที่เช่าโฆษณา