รับสมัครเลือกตั้งซ่อมท้องถิ่น หลัง นายกฯ-สท.-ส.อบจ.ขอนแก่น ลาออก

Social Share

24 เม.ย.66 ที่ห้องประชุมสภา อบจ.ขอนแก่น   ซึ่งได้กำหนดให้เป็นสถานที่สมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่างหลังมีการลาออกจากตำแหน่งเพื่อไปลงสมัครรับการเลือกตั้ง ส.ส.ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งวันนี้เป็นการรับสมัครวันแรก  ท่ามกลางความสนใจจากนักการเมืองท้องถิ่นและทายาท นักธุรกิจลงสมัครรับการเลือกตั้งซ่อม ในเขต อ.หนองเรือ และ อ.ชุมแพ อย่างคึกคัก โดยมีนายพันธ์เทพ เสาวโกศล รอง ผวจ.ขอนแก่น ในฐานะ ประธาน กกต.อบจ.ขอนแก่น,นายพงเจตน์ พรกุณา ปลัด อบจ.ขอนแก่น ในฐานะ ผอ.กกต.อบจ.ขอนแก่น และ นายวัชระ สีสาร ผอ.สนง.กกต.จว.ขก. คอยกำกับและควบคุมการจัดการรับสมัคร ในขั้นตอนต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายวัชระ สีสาร ผอ.สนง.กกต.จว.ขก.กล่าวว่า สำหรับการเลือกตั้งซ่อมท้องถิ่นในครั้งนี้ มีเหตุมาจากการลาออกจากตำแหน่งและมาลงสมัครรับการเลือกตั้ง ส.ส. พบว่าทั้งจังหวัดมีการจัดการเลือกตั้งประกอบด้วยการเลือกตั้งซ่อม ส.อบจ.2 รายคือ อ.หนองเรือ เขต 1และ อ.ชุมแพ เขต 2 ,การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาเทศบาล นครขอนแก่น 1 เขต 1 คน และเลือกตั้งซ่อม นายกเทศมนตรี กระนวน 1  คน  ซึ่งขณะนี้ กกต.ประจำท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ได้ประกาศให้มีการจัดการเลือกตั้งแล้ว  กกต.ขอนแก่น ได้ประสานความร่วมมือและทำงานเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในภาพรวม เนื่องจากระยะเวลาการเลือกตั้ง ส.ส.และการเลือกตั้งซ่อมท้องถิ่นไม่ห่างกันมากนัก วันนี้เปิดรับสมัคร ส.อบจ.วันแรกเพื่อเลือกตั้งใหม่   โดยการรับสมัครจะมีวันที่ 24- 28 เม.ย. 2566  เปิดรับสมัครวันแรก มีผู้ยื่นสมัครใน เขต อ.ชุมแพ  แล้ว 5 คน  อ.หนองเรือ 1 คน  โดยได้มีการจับสลากเรียงลำดับ สำหรับการรับสมัครวันแรกในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายวัชระ กล่าวต่ออีกว่าสำหรับ จ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อม 3 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   เทศบาลนครขอนแก่น และ เทศบาลเมืองกระนวน  ในภาพรวมทั้ง 3 แห่งได้ติดตาม ปฏิบัติงานทั้ง 3 แห่ง ควบคู่ไปกับการเลือกตั้ง ส.ส. ด้วย พร้อมให้นโยบายกับ กกต.ท้องถิ่นว่า เรื่องการจัดการเลือกตั้งนั้น ขอให้ยึดระเบียบ หลักกฎหมาย อย่างเคร่งครัด  สำหรับการลงคะแนนเลือกตั้งซ่อมนั้น  กำหนดขึ้นในวันที่ 28 พ.ค. 2566  หลังการเลือกตั้งใหญ่ 2 สัปดาห์ ให้ประชาชนได้มีการเตรียมตัว  และเป็นไปตามระเบียบของการเลือกตั้งในห้วงระยะเวลา ผู้สมัครจะได้มีเวลาในการหาเสียง

ขณะที่นายพงษ์เจตน์ พรกุณา ปลัด อบจ.ขอนแก่น กล่าวว่า หลังปิดรับสมัครในวันที่ 28 เม.ย.  กกต.อบจ.ขอนแก่นจะตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรับรองการสมัครอย่างเป็นทางการภายใน 7 วัน  ซึ่งหากผู้สมัครคนใดถูกตัดสิทธิ์สามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งที่ศาลอุทธรณ์ได้ภายใน 7 วัน ขณะที่ผู้ที่สมัคร ส.ส.หากอกหักจากสนามใหญ่ไม่สามารถกลับมาลงสมัครได้เพราะช่วงของการรับสมัครเลือกตั้งนั้นผ่านพ้นไปแล้ว แม้ช่วงเวลาเลือกตั้งจะใกล้เคียงกันก็ตาม  ซึ่งการเลือกตั้งซ่อม อ.หนองเรือเขต 1 นั้นมีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 77 หน่วย มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 37,000 คน ขณะที่ อ.หนองเรือ เขต 2 มีทั้งสิ้น 69 หน่วยเลือกตั้งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 33,000 คน ซึ่งมั่นใจว่าการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากถึงร้อยละ 70

“สำหรับรายชื่อผู้สมัครลงเลือกตั้ง  ส.อบจ.วันแรก ในพื้นที่อ.ชุมแพ  5 คน  คือ  น.ส.ชลิดา ปู่เพ็ง , นายสรศักดิ์ สายทองดี,น.ส.รัชฎา หมื่นมา  . นางอารมณ์ จันทร์สุโข และ น.ส.พิมพ์ใจ คำคูณ ขณะที่  ในพื้นที่ อ.หนองเรือ มีผู้มาสมัคร 1 คน คือ นายรัชเดช เตาะเจริญสุข”

About Author