กกต. คลอดวันเลือกตั้ง อบต.

Social Share

กกต.คลอดปฏิทินเลือกตั้ง อบต. พร้อมเปิดให้ดาวน์โหลดคู่มือเลือกตั้ง

Social Share

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ปฏิทินการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีรายละเอียด เริ่มตั้งแต่ 7 ก.ย. ที่ ครม.มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้ง อบต. ต่อด้วยวันที่ 1 ต.ค. กกต.ประกำหนดให้มีการเลือกตั้ง วันที่ 6 ต.ค. ผอ.กกต.อบต.ประกาศให้มีการเลือกตั้ง จากนั้น 11-15 ต.ค. เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้ง โดยวันที่ 22 ต.ค. ประกาศรายชื่อผู้สมัคร จากนั้นวันที่ 2 พ.ย. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง วันที่ 12 พ.ย. เป็นวันสุดท้ายในการส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน จากนั้นวันที่ 17 พ.ย. วันสุดท้ายในการเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ส่วนวันที่ 21-27 พ.ย. แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง วันที่ 28 พ.ย. เป็นวันเลือกตั้ง อบต. และวันที่ 29 พ.ย.-5 ธ.ค. แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหลังวันเลือกตั้ง

นอกจากนั้น สำนักงาน กกต. ยังได้จัดทำคู่มือฯ และสื่อประชาสัมพันธ์ ในการเลือกตั้ง อบต. โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน กกต. อาทิ

คู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต. สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20201027102530.pdf

คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210914142543.pdf

คู่มือสื่อมวลชน เลือกตั้ง อบต. สามารถดาวน์โหลดได้ที่

https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210913184704.pdf

ขอบคุณภาพ – ข่าว : DAILYNEWS ONLINE 
https://www.dailynews.co.th

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *