“น้องณิชชา ลูกหลานเมืองขอนแก่น รับรางวัลเด็กและเยาวชนแห่งชาติดีเด่น จากนายกรัฐมนตรี”

Social Share

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 น้องณิชชา ด.ญ. ชัญญานุช ดำรงวุฒินนท์ นักเรียนโรงเรียนบ้านพร้อมบุญ ระดับชั้น G.5 โปรแกรม IEP ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ระดับประเทศ  เนื่องในโอกาสงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร  

      ดร.ภัทรานิษฐ์  พุฒิเรืองศักดิ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนบ้านพร้อมบุญ พร้อมด้วยคณะครูและผู้ปกครองของด.ญ. ชัญญานุช ดำรงวุฒินนท์ เด็กและเยาวชนดีเด่นผู้นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัล และรับโอวาทจากนายเศรษฐา  ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมรับโล่ประกาศเกียรติคุณจากพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

      ซึ่งน้องณิชชา  เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศ จากส่วนราชการ/หน่วยงาน 17 หน่วยงาน

– เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ  จำนวน  279 คน

About Author