“พาณิชย์” จัดใหญ่งานแสดงสินค้า จับคู่ธุกิจไทย-เทศ 150 ล้านบาท

Social Share

กระทรวงพาณิชย์และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดงาน “Northeastern Thailand Local BCG Plus Fair” งานแสดงและจำหน่ายสินค้า เชื่อมโยงการค้าและการค้าออนไลน์ การเจรจาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ยกระดับราคาสินค้า Local BCG Plus ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2566 เกิดการแลกเปลี่ยนการลงทุนกว่า 150 ล้านบาท

กระทรวงพาณิชย์และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดงาน “Northeastern Thailand Local BCG Plus Fair”

Social Share

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น ชั้น 1 จังหวัดขอนแก่น นายวันชัย วราวิทย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “Northeastern Thailand Local BCG Plus Fair” งานแสดงและจำหน่ายสินค้า เชื่อมโยงการค้าและการค้าออนไลน์ การเจรจาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ยกระดับราคาสินค้า Local BCG Plus ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2566 ภายใต้โครงการสร้างทีม Salesman จังหวัดและส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์ ประจำปี 2566 โดยมีสำนักงานพาณิชย์ 20 จังหวัfภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วม โดยภายในงานได้จัดให้มีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้า BCG Plus จาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 50 ร้านค้า และจัดพื้นที่สำหรับการเจรจาธุรกิจ ที่จะช่วยสร้างโอกาสและขยายตลาดให้กับผู้ประกอบการให้เกิดการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่จะช่วยกระตุ้นการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่

นายวันชัย วราวิทย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จากนโยบายการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและนโยบายการตลาดนำการผลิต กระทรวงพาณิชย์ได้นำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมด้วยการสร้างทีมเซลล์แมนจังหวัดและเซลล์แมนประเทศให้ขับเคลื่อนและผลักดันการค้าระหว่างกัน มุ่งเน้นการสร้างทีมเซลล์แมนให้เข้มแข็ง ทันต่อกระแสของโลก และเห็นโอกาสทางการตลาดจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงมุ่งเน้นการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในปัจจุบัน ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมากขึ้น กระทรวงพาณิชย์จึงนำแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG มาใช้ในการสร้างมูลค่าทางการค้า เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการ ยกระดับสินค้าท้องถิ่นก้าวสู่ระดับสากล ภายใต้แนวคิด Local BCG Plus โดยนำร่องด้วยการคัดเลือกสินค้าBCG หรือสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สินค้าอัตลักษณ์ และสินค้านวัตกรรม ที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัดมาจัดแสดงและจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงจำหน่ายสินค้าออนไลน์ และการเจรจาธุรกิจเพื่อขยายตลาดกับผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนการลงทุนมูลค่ากว่า 150 ล้านบาท

นายวันชัย กล่าวอีกว่า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดจัดงานแสดงสินค้า Local BCG Plus 5 งาน ใน 4 ภูมิภาค  สำหรับการจัดงาน Northeastern Thailand Local BCG Plus Fair จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ต่อจากการจัดงานครั้งแรกที่ภาคเหนือที่ได้จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อช่วงปลายเดือนเมษายน และภาคใต้ที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และการจัดงานครั้งสุดท้าย จะจัดที่กรุงเทพฯ โดยจะรวบรวมสินค้า BCG สินค้าอัตลักษณ์ และสินค้านวัตกรรมที่โดดเด่นจากทั่วประเทศ มาจัดแสดงและจำหน่ายอย่างยิ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ฯ

About Author