ขอนแก่น-ไคซ์ ผนึกภาคีหลักเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคอีสานสู่สากล

Social Share

ศูนย์ประชุมฯไคซ์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ และ สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute: MI ) จัดเสวนาพิเศษหัวข้อ ไคซ์ผนึกภาคีหลัก ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคอีสานสู่สากล พร้อมปักหมุดศูนย์กลางอุตฯไมซ์สู่ตลาด GMS.

Social Share

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรม แอดลิป จังหวัดขอนแก่น  เพื่อผนึกกำลังของภาคีหลักที่ต้องการยกระดับและเพิ่มศักยภาพของอุตฯไมซ์ในภาคอีสาน ให้มีมาตรฐานระดับสากล อีกทั้งมุ่งพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและงานแสดงสินค้าแห่งภาคอีสาน พร้อมต่อยอดสร้างโอกาสทางธุรกิจสู่ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Subregion -GMS) อันประกอบด้วยประเทศ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (มณฑลยูนนาน)

คุณอารีรัตน์ มนตรีปรีชาชัย ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ที่เส็บ ได้เผยถึงนโยบายการสนับสนุนผู้ประกอบการไมซ์ภาคอีสานทั้ง 3 จังหวัดไมช์ชิตี้ ขอนแก่น นครราชสีมา และอุดรธานี แผนยกระดับงานไมซ์ระดับนานาชาติว่า ปี พ.ศ. 2566 “อีสานไมซ์” จะยกระดับความสามารถในการแข่งขันของจุดหมายปลายทางด้วยความหลากหลายอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ประสบการณ์ที่คุ้มค่าภายใต้ธีม “Experience the Magic of ISANMICE :

สัมผัสประสบการณ์ไมซ์ใหม่” ด้วยแกนหลักเอกลักษณ์เฉพาะอีสานที่โดดเด่น ไม่เหมือนใครแบบอีสาน และ Soft Power (5Fs) F-Food อาหาร, F-Film ภาพยนตร์และวีดีทัศน์, F-fashion ออกแบบแฟชั่นไทย, F-Fighting ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย, F-Festival เทศกาลประเพณีไทย สู่ระดับโลก ทางทีเส็บพร้อมชูกลยุทธ์ 3 ส. คือ สร้างงาน ที่มีศักยภาพตามนโยบายขับเคลื่อนตลักษณ์การตลาดเชิงพื้นที่และความต้องการของภาคธุรกิจ, ส่งเสริมงาน ผ่านการดึงงานที่เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติเข้ามาจัดในพื้นที่ ที่จะสามารถปักหมุดเป็นจุดหมายปลายทางในพื้นที่อีสานได้อย่างอย่างรวดเร็ว และสนับสนุนงาน ที่จัดงานในพื้นที่ให้เจริญเติบโตและยกระดับให้เป็นงานระดับภูมิภาคต่อยอดสู่งานระดับนานาชาติต่อไป

About Author