ขอนแก่น-เปิดห้องปฎิบัติการตรวจหาเชื้อโควิด real-time

Social Share

โรงพยาบาลขอนแก่นจัดพิธีเปิดห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี real-time RT-PCRเพื่อเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการเดิมให้รองรับสิ่งส่งตรวจของคนไข้ได้ถึง 3,000 รายต่อวัน ยกระดับการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น สามารถตรวจครอบคลุมเชื้อกลายพันธุ์ได้

Social Share

วันที่ 17 พ.ย. 64 บริเวณ ชั้น 1  อาคาร 298 เตียง โรงพยาบาลขอนแก่นได้จัดพิธีเปิดห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี real-time RT-PCR เพื่อเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยมีนายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธาน

สำหรับห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี real-time RT-PCR สามารถรองรับสิ่งส่งตรวจของคนไข้ได้ถึง 3,000 รายต่อวัน ในขณะที่ห้องปฏิบัติการเดิมสามารถรองรับได้เพียง 600 รายต่อวันเท่านั้น ซึ่งการเพิ่มศักยภาพของห้องปฏิบัติการดังกล่าว เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับสิ่งส่งตรวจ เพื่อการตรวจคัดกรองที่ทั่วถึงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การตรวจคัดกรองดังกล่าวยังสามารถตรวจครอบคลุมเชื้อกลายพันธุ์ได้ทุกสายพันธุ์ นำไปสู่การป้องกันยับยั้งการแพร่เชื้อโรควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่า โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นโรงพยาบาลที่ไม่มีคำว่าเตียงเต็ม เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง และเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่นนี้ ซึ่งจากนโยบายของรัฐบาลในการเปิดประเทศรับผู้เดินทางและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมทั้งผ่อนปรนให้เปิดกิจการและสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้มากขึ้นในแต่ละพื้นที่ ทำให้โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในการเปิดประเทศครั้งนี้ การเพิ่มศักยภาพของห้องปฏิบัติการดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติในการควบคุมและเฝ้าระวังการติดเชื้อโควิด-19 สอดคล้องกับความมุ่งหมายของโรงพยาบาลที่ว่า “โรงพยาบาลขอนแก่นจะขอเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของประชาชนสืบไป”

About Author