ขอนแก่น-มอบเงินซื้อออุปกรณ์การแพทย์ รพ.ขอนแก่น 2

Social Share

คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบเงิน จำนวน 300,000 บาท ให้กับ รพ.ขอนแก่น 2 เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

Social Share

ที่โรงพยายบาลขอนแก่น  2 บ้านโคกสี อำเภอเมือง จังวหัดขอนแก่น นายพงศกรณ์ เสาร์ทน คณะทำงานนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานจัดการแข่งขันมวยมันส์มหากุศล เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 ที่เวทีมวยชั่วคราว โรงเรียนบ้านแห้ว อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น  ได้นำเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขัน โดยไม่หักค่าใช้จ่าย จำนวน 300,000 บาท มอบให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป

นายพงศกรณ์ กล่าวว่า ด้วยความเมตตาของ ดร.พระครูสิริสารธรรม อดีตเจ้าอาวาสวัดศิริธรรมิกาวาส บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ที่ได้เมตตาต่อผู้ป่วยที่ต้องไปรอคิวรับการรักษาในโรงพยาบาลขอนแก่น และได้เห็นถึงความแออัดที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลขอนแก่น พระเดชพระคุณท่านจึงดำริถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้ป่วย และผู้สูงอายุ ทางวัดศิริธรรมิกาวาสโดย ดร.พระครูสิริสารธรรม จึงได้ทำความเข้าใจกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. และประชาชนชาวบ้านโคกสี ในการมอบที่ดินให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อสร้างเป็นโรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส ตำบลบ้านโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลขอนแก่น ให้เป็นสถานที่ดูแลผู้ป่วยที่เจ็บป่วยเบื้องต้น และสำหรับเป็นที่พักฟื้นผู้ป่วยที่เจ็บป่วยเรื้อรัง รวมทั้งเป็นสถานที่ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในตำบลโคกสี และตำบลใกล้เคียงในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น 

โดยอาคารโรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 30 ล้านบาท เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 1,460 ตารางเมตร ออกแบบโดยกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยในแต่ละชั้นจะแบ่งพื้นที่การใช้สอยออกเป็น ชั้น 1 ห้องปฐมพยาบาล ห้องสังเกตอาการ ห้องฉีดวัคซีน ห้องตรวจครรภ์ ห้องพัฒนาการเด็ก ห้องปฏิบัติการ ห้องบัตร ห้องทำฟัน ห้องตรวจ 1-3 ห้องฉีดยาทำแผล ห้องจ่ายยา ห้องเก็บเงิน ห้องส่งเสริมสุขภาพ ห้องงานพัสดุ ห้องพักแพทย์/พยาบาล และชั้น 2 เป็นห้องผู้อำนวยการ ห้องธุรการ และห้องประชุม และตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ได้เปิดให้บริการ ผู้ป่วยในเบื้องต้น ด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน,งานบริการผู้ป่วยนอก, งานทันตกรรม, Lab, การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามวัย, งานบริการ Day Care, งานแพทย์แผนไทย นอกจากนี้ยังจะจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน และเวชปฏิบัติ เพื่อเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในตำบลโคกสี และตำบลใกล้เคียงในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น

และขณะนี้อยู่ระหว่างการสร้างตึกอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 60 เตียง แต่ยังขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตนเองจึงได้ปรึกษากับประชานชน ใน 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอซำสูง และอำเภอน้ำพอง เพื่อหาเงินรายได้มาสนับสนุน จึงได้จัดมวยมันส์มหากุศล และเงินรายได้จากการจัดงาน 300,000 บาท นำมามอบให้กับทางโรงพยาบาลขอนแก่น 2 เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป

About Author