รดน้ำผู้สูงอายุ new normal ผ่านระบบท่อ

Social Share

อำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่น จัดงานวันผู้สูงอายุ ด้วยการรดน้ำขอพรแบบใหม่ ผ่านระบบท่อประปา เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

Social Share

 ที่วัดบ้านคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น นายกรุง นามสง่า นายนอำเภอแวงใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้ผู้สูงอายุห่างไกลโควิด-19 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ โดยมีผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 ด้วยการเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกและเข็มกระตุ้น หลีกเลี่ยงการไปอยู่ในที่แออัดหรือสุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อ สวมหน้ากากอนามัย และใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเป็นประจำ เนื่องจากผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงหากไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เมื่อได้รับเชื้ออาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต จึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดอัตราการเสียชีวิตให้น้อยลง

 กิจกรรมภายในงานนอกจากการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันโควิด-19 แล้ว ยังได้มอบของขวัญป้องกันโควิด เช่น เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และผ้าขนหนู และเนื่องในวันผู้สูงอายุ จึงจัดให้มีการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน ทาง อบต.คอนฉิม จึงออกแบบการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ แบบ new normal ด้วยการนำท่อประปาขนาดใหญ่มาทำเป็นรางน้ำและต่อท่อขนาดเล็กมีก๊อกน้ำเป็น 10 ช่อง เว้นระยะห่าง เมื่อนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ สรงน้ำพระประธาน และพระสงฆ์เสร็จ ได้นำผู้สูงอายุมานั่งที่เก้าอี้ให้ตรงกับก๊อกน้ำที่ละ 10 คน  จากนั้นนายอำเภอได้ใช้ขันตักน้ำเทลงบริเวณปากท่อ น้ำก็จะไหลไปตามท่อและออกบริเวณก๊อกน้ำ โดยผู้สูงอายุใช้มือรองรับน้ำพร้อมกับอวยพรลูกหลานเป็นภาษาอีสาน ซึ่งก็สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้สูงอายุและผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่เคยรดน้ำขอพรแบบนี้มาก่อน ถือว่าเป็นกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุแบบ new normal ส่วนพื้นที่ไหนจะนำรูปแบบนี้ไปใช้ทางอำเภอแวงใหญ่ก็ไม่สงวนสิทธิ์

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *