ดีเดย์ “เจอ แจก จบ” ผู้ติดเชื้อโควิด

Social Share

โรงพยาบาลขอนแก่นพร้อม โครงการ “เจอ แจก จบ” ดีเดย์วันแรก มีผู้ป่วย สมัครเข้าเกณฑ์ กว่า 30 คน

Social Share

       ประชาชนทยอย เข้าตรวจคัดกรองโควิด-19 บริเวณจุดคัดกรอง Covid-19 โรงพยาบาลขอนแก่น อย่างต่อเนื่อง  และสอบถามข้อมูลแนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิด-19  “เจอ แจก จบ” โดยมีเจ้าหน้าที่คอยคัดกรอง ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข

       นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เปิดเผยว่า   “เจอ แจก จบ” เป็นแนวทาง การรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่บ้านแนวทางหนึ่ง โดยวันนี้มีผู้ป่วยที่มีผล ตรวจยืนยัน เข้าร่วมโครงการ 30 คน ภายใต้หลักเกณฑ์ และการวินิจฉัยจากแพทย์  และต้องมีความพร้อม ในการเข้ารับการรักษาที่บ้าน หรือ Home Isolation เป็นผู้ป่วย ที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย  แต่หากเป็นผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว จะไม่สามารถเข้ารับการรักษาในรูปแบบนี้ได้ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง

       สำหรับ การรักษาตัว ในรูปแบบ  “เจอ แจก จบ” เป็นการรักษาตัวที่บ้าน ตามขั้นตอนเจ้าหน้าที่จะประเมินอาการผู้ป่วย ที่มีความพร้อมในการรักษาตัวที่บ้าน  ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย จากนั้น ก็จะส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเฝ้าสังเกตอาการ ติดตามอย่างใกล้ชิด 48 ชั่วโมง  โดยจะมีการวินิจฉัยในการจ่ายยาตามอาการ ซึ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นยืนยันว่า มียาฟาวิพิราเวียร์เพียงพอในการดูแลผู้ป่วย

    สำหรับจังหวัดขอนแก่น มียอดผู้ป่วยโควิด ประมาณ 3000 คน เฉพาะอำเภอเมืองขอนแก่น มีประมาณ 900 คน  และรักษาตัวในรูปแบบ Home Isolation ประมาณ 700 คน

About Author