ผู้บัญชาการทหารเรือมอบถุงยังชีพผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้สูงอายุ

Social Share

ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะเดินทางมามอบถุงยังชีพและผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 100 ชุด ตามโครงการ“กองทัพเรือ และพันธมิตร รวมใจบรรเทาภัยหนาว”

Social Share

23-12-64 ที่วัดเกษมสุข หมู่ที่ 5 บ้าน กุดโง้งใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พลเรือเอกสมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะเดินทางมามอบถุงยังชีพและผ้าห่มกันหนาว จำนวน 100 ผืน แก่ผู้สูงอายุ เพื่อผ่อนคลายความหนาวให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจน พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ“กองทัพเรือ และพันธมิตร รวมใจบรรเทาภัยหนาว” นอกจากนี้ยังได้นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่นโขงออกมาตรวจรักษาโรคให้กับประชาชนพร้อมบริการตัดผมฟรีอีกด้วย โดยมีนาวาเอก พรภิรมย์ ยศบุญ ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตนครพนม  นายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอเมืองมุกดาหาร พระมหายุทธวัฒน์ ธมมวฑฒโน เจ้าอาวาสวัดเกษมสุข ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
สำหรับกิจกรรม “กองทัพเรือ และพันธมิตร รวมใจบรรเทาภัยหนาว” กองทัพเรือได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด  (มหาชน ) ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ(พสบ.ทร.)  และชมรมสันติสุขไทย-อินเดีย จัดให้มีขึ้น เพื่อนำผ้าห่มกันหนาว ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ บริเวณตามแนวชายแดนในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยหนาว ประชาชนส่วนใหญ่ มีฐานะยากจนและยังขาดแคลนเครื่องให้ความอบอุ่น ที่เพียงพอ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 มาถึงปัจจุบัน
โดยในปีนี้จะนำผ้าห่มกันหนาวที่ได้รับมอบ จำนวนทั้งสิ้น 7,500  ผืน ส่งให้แก่หน่วยต่างๆของกองทัพเรือ  เพื่อลำเลียงขึ้นขบวนรถเดินทางไปมอบให้แก่ พี่น้องประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยต่างๆดังนี้ รักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงจำนวน 6,000 ผืน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจำนวน 500 ผืน กรมการสื่อสารเทคโนโลยีและสารสนเทศทหารเรือ จำนวน 500 ผืน และ กรมอุทกศาสตร์ จำนวน 500 ผืน