จับตาเลือกตั้งซ่อม สจ.ขอนแก่น พรรคการเมืองใหญ่ส่งผู้สมัครลงชิงชัย

Social Share

สมัครรับเลือกตั้ง ซ่อม ส.อบจ.ขอนแก่น วันแรกคึกคัก ผู้สมัครหน้าเก่า-ผู้นำท้องถิ่น ร่วมชิงชัย ขณะที่ กกต.ย้ำชัด หากพบผิดจับกุมดำเนินคดีทันที

Social Share

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 8 ส.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุม สภา อบจ.ขอนแก่น สถานที่ที่ อบจ.ขอนแก่น ได้กำหนดให้เป็นสถานที่สมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (กรณีศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่) เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.บ้านไผ่ ตลอดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีผู้สมัคร ทยอยเดินทางมาสอบถามข้อมูลและสมัครลงรับการเลือกตั้งในครั้งนี้กันอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง กกต.ประจำ อบจ.ขอนแก่น ได้จัดเตรียมสถานที่และเจ้าหน้าที่สำหรับการสมัครรับการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ตามที่ กกต.ได้กำหนดไว้อย่างพร้อมเพรียง โดย มีนายพันธ์เทพ เสาวโกศล รอง ผวจ.ขอนแก่น ในฐานะ ประธาน กกต.อบจ.ขอนแก่น,นายพงเจตน์ พรกุณา ปลัด อบจ.ขอนแก่น ในฐานะ ผอ.กกต.อบจ.ขอนแก่น และ นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผอ.กกต.ขอนแก่น คอยกำกับและควบคุมการจัดการรับสมัคร ในขั้นตอนต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

งบรรยากาศโดยทั่วไปก่อนถึงเวลาในการรับสมัครได้มีว่าที่ผู้สมัครมาทำการลงทะเบียน 1 ราย แต่เมื่อถึงเวลาการรับสมัครคือเวลา 08.30 น. เจ้าตัวเอกสารไม่ครบและไม่ยื่นเอกสารในการลงสมัครฯ เจ้าหน้าที่จึงจัดลำดับผู้สมัคร ตามระยะเวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ซึ่งพบว่ามีผู้สมัครมาแสดงตัวและยื่นใบสมัครลงรับการเลือกตั้งเช้าวันนี้ 3 ราย เจ้าหน้าที่รับสมัครจึงดำเนินการตามขี้นตอนของการสมัครรับการเลือกตั้งทุกขั้นตอน ประกอบด้วยหมายเลข 1 นางนันท์วลักษณ์ เทศน้อย,หมายเลข 2 นายพัฒนวิทย์ ใจตรง และหมายเลข 3 นายอิทธิ์สุรพงษ์ ภูมิศักดิ์

นายพงเจตน์ พรกุณา ปลัด อบจ.ขอนแก่น ในฐานะ ผอ.กกต.อบจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ภายหลังจากที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 ได้มีคำพิพากษาให้มีการเลือกตั้ง ส.อบจ.ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ เขตเลือกตั้งที่ 1 ใหม่ อบจ.ขอนแก่น จึงดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ตามระยะเวลาที่ กกต.กำหนด โดยทำการรับสมัครลงรับเลือกตั้งระหว่างวันที่ 8-12 ส.ค. และกำหนดจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 11 ก.ย. ซึ่งเขตเลือกตั้งที่ 1 อ.บ้านไผ่ นั้น มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 40,000  คน มีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 92 หน่วยเลือกตั้ง โดยมีพื้นที่จัดการเลือกตั้ง คือเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่,ต.บ้านไผ่,ต.ในเมือง เฉพาะหมูที่ 1 ,ต.เมืองเพีย,ต.บ้านไผ่ (นอกเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่),เทศบาล ต.ในเมือง,ต.ภูเหล็ก และ ต.หัวหนอง ซึ่งการเตรียมการในขั้นตอนต่างๆนั้นได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและจัดเตรียมอุปกรณ์การดำเนินงานในด้านต่างๆ ตามที่ กกต.กำหนดไว้อย่างครบถ้วนแล้ว

” แม้สถานการณ์โควิดจะคลี่คลายลง แต่การเตรียมการและเฝ้าระวังป้องกันยังคงเป็นไปอย่างเข้มงวดและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัย ด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมีการจัดคูหาพิเศษไว้สำหรับผู้ที่มีอุณหภูมิ เกิน 37.5 องศาฯ หรือผู้ที่เป็นไข้หรือกลุ่มเสี่ยง เพื่อความปลอดภัย ขณะที่เจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้ง,อำนวยการเลือกตั้ง รวมทั้งคณะทำงานด้านต่างๆนั้นขณะนี้ อบจ.ขอนแก่น ได้เตรียมการไว้แล้วโดยทั้งหมด”

ขณะที่นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผอ.กกต.ขอนแก่น กล่าวว่า คุณสมบัติของผู้สมัครฯนั้นอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง,สำเร็จการศึกษา นั้นกฎหมายไม่กำหนด,มีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครับเลือก ตั้ง ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครทุกคนนั้นปฎิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับตามที่ กกต.ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่ง กกต.จะประสานงานร่วมเจ้าหน้าที่ตำรวจและ อบจ.ขอนแก่น ในการจัดชุดเคลือนที่เร็วและคณะทำงานด้านสืบาสนสอบสวนและป้องปราม ติดตามการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้อย่างเข้มงวด

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าในการสมัครรับการเลือกตั้งวันแรกวันนี้ ผู้สมัครส่วนใหญ่เป็นผู้สมัครบางส่วนเป็นคนเดิม ที่แพ้การเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมา ขณะที่บางคนเป็นอดีตผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ที่ต่างอาสาเข้ามาทำงานให้กับประชาชนในพื้นที่ในสนามการเมืองที่ใหญ่ขึ้น ท่ามการการจับตามองของพรรคการเมืองระดับชาติ ที่ล้วนต้องการชัยชนะในการเลือกตั้ง ส.อบจ.เพื่อวัดคะแนนและปูทางสำหรับการเตรีบมการเลือกตั้ง ส.ส.ในอนาคตอีกด้วย

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *