ปูพรมคัดครองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงคลัสเตอร์สามีภรรยาสายพันธุ์โอมิครอน

Social Share

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังคงเร่งตรวจคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงคลัสเตอร์สองสามีภรรยากลับจากประเทศเบลเยียมและร้านอาหารกึ่งผับในตลาดโรงสี เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ หลังผลตรวจยืนยันเป็นเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนแล้ว 66 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อยังพบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์เผยผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการ และอาการสีเขียวไม่รุนแรง

Social Share

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ นายศิริศักดิ์ บุญไชยแสน สาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายแพทย์สุรเชษฐ์ ภูลวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฆ้องชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจ.กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และอสม.ร่วมกับ นายเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ และคณะครูยังคงนำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานออกให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19ให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง หรือ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน รวมทั้งบุคคลที่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงที่ปรากฏในไทน์ไลนตามสถานที่ต่างๆของผู้ป่วยยืนยัน เช่น ร้านอาหารกึ่งผับในตลาดโรงสี ร้านอาหารพารวย ห้างสรรพสินค้า หน่วยงานราชการ และธนาคารในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ งานแสดงดนตรีหาดแสงจันทร์ อ.สหัสขันธ์   และงานแสดงดนตรี ต.ภูปอ อ.เมืองกาฬสินธุ์

ด้านนายศิริศักดิ์ บุญไชยแสน สาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การตรวจคัดกรองเชิงรุกครั้งนี้เป็นวันที่ 2 ที่บริเวณโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ตั้งแต่เวลา 09.00น.วันจนถึง 15.00 น. และบริเวณสำนักงานศึกษาธิการจ.กาฬสินธุ์ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ไปจึงถึง 12.00 น. นอกจากนี้ยังมีการตั้งจุดคัดกรองที่ตลาดถนนคนเดินในช่วงเวลา 16.00-18.00 น.อีกด้วย ซึ่งโดยการคักกรองเชิงรุกจะมีไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564  โดยการนำรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จากสำนักงานควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่นออกให้บริการประชาชน เป้าในการตรวจหาเชื้อเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงวันละ 1,500 คน และอำเภอรอบนอกอีกวันละ 500 คน ขณะที่นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า  ได้รับรายงานจากศูนย์อำนวยการต้านโควิด-19 จ.กาฬสินธุ์ ภาพรวมล่าสุดวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่  54 ราย สอบสวนโรคพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์เชื่อมโยงกับสองสามีภรรยากลับจากต่างประเทศ และร้านอาหารในตลาดโรงสี 15 ราย ร้านตากอากาศ อ.นามน 7 ราย งานแสดงดนตรี ต.ภูปอ อ.เมืองกาฬสินธุ์ 1 ราย บ้านหนองหูลิง ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ 1 ราย สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 4 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคใน อ.เมือง 22 ราย อ.สมเด็จ 2 ราย อ.กลมลาไสย 1 ราย และมาจากพื้นที่เสี่ยง 1 ราย ทั้งนี้ผู้ป่วยติดเชื้อส่วนใหญ่ตรวจพบจากการคัดกรองเชิงรุกในวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

นพ.อภิชัย กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ป่วยที่เชื่อมโยงคลัสเตอร์สองสามีภรรยากลับจากประเทศเบลเยียมและร้านอาหารกึ่งผับในตลาดโรงสี เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ล่าสุดตั้งแต่พบเชื้อจนถึงปัจจุบันวันนี้มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 173 ราย  โดยทางสำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ได้รับรายงานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน 66 รายที่มีผลยืนยันว่าเป็นสายพันธุ์โอมิครอน ส่วนที่เหลือยังอยู่ระหว่างรอผลยืนยันอย่างเป็นทางการ แต่คาดว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นพันธุ์เดียวกัน เพราะเชื่อมโยงกัน อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ป่วยที่มีผลยืนยันว่าเป็นเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนนั้นได้รับการดูแลรักษาจากทีมแพทย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์เป็นอย่างดีและใกล้ชิด โดยในจำนวนผู้ป่วย  30 เปอร์เซ็นต์ไม่มีอาการ ที่เหลืออีก 70 เปอร์เซ็นต์เป็นผู้ป่วยสีเขียว  ซึ่งมีอาการเล็กน้อย มีเพียงอาการไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีไข้  แต่ยังไม่พบผู้ป่วยอาการหนัก หรือเชื้อลงปอด หรือปอดอักเสบ แต่ประชาชนจะต้องไม่ประมาทและต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *