ขอนแก่น พร้อมจัดกิจกรรม ปั่นจักรยานประชาสัมพันธ์เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

Social Share

จังหวัดขอนแก่น แถลงข่าวความพร้อมจัด กิจกรรม ปั่นจักรยานประชาสัมพันธ์เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น “ปั่นขอนแก่น เสียงแคนดอกคูน พิชิต Unseen หินช้างสี” หวังเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวพร้อมกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

Social Share

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 1  มิถุนายน 2565 นายสุเทพ  มณีโชติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานงานแถลงข่าว การจัดกิจกรรม ปั่นจักรยานประชาสัมพันธ์เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น “ปั่นขอนแก่น เสียงแคนดอกคูน พิชิต Unseen หินช้างสี” พร้อมด้วย นายสุรสิทธิ์  สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น พ.ต.อ.วิเชียร  วชิรแสงไพโรจน์ ผู้กำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 และนายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) ผู้แทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำพอง โดยมีสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ ชมรมจักรยานขอนแก่น เข้าร่วม ณ บริเวณผาตะเวนลับฟ้า อุทยานแห่งชาติน้ำพอง (หินช้างสี) อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

นายสุเทพ  มณีโชติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น กำหนดการพัฒนาจังหวัดโดยมีเป้าหมายการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับรายได้ของชาวจังหวัดขอนแก่น ส่งเสริมบูรณาการกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมให้มีความน่าดึงดูดใจ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ที่มีวิสัยทัศน์ว่า “มหานครน่าอยู่ ศูนย์กลางเศรษฐกิจเชื่อมโยงภูมิภาค” ซึ่งมีประเด็นสำคัญในเรื่องการท่องเที่ยว คือ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงภูมิภาค อันเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้ไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้

 

นายสุรสิทธิ์  สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรม “ปั่นจักรยานประชาสัมพันธ์เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น” ครั้งนี้ เป็นการปั่นจักรยานภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดขอนแก่นเป็นจุดหมายการท่องเที่ยว มีฤดูกาลท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เป็นประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ประวัติศาสตร์ ของจังหวัดขอนแก่นให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น ให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางจักรยาน ตลอดจนเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นการประชาสัมพันธ์เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น อาทิ อาทิ ถนนรอบบึงแก่นนคร, วัดหนองแวง (พระอารามหลวง), วัดไชยศรี จึงไม่เน้นความเร็ว ไม่เน้นความเป็นเลิศทางกีฬา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด พร้อมมีเจ้าหน้าที่และทีม SERVICE ที่พร้อมให้การช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดเส้นทาง

พ.ต.อ.วิเชียร   วชิรแสงไพโรจน์ ผู้กำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 กล่าวว่า ตำรวจท่องเที่ยวได้มีการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งในสนามบิน สถานีรถไฟ และสถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น จุดบริการทางการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด สายตรวจตำรวจท่องเที่ยว เมื่อเกิดปัญหากับนักท่องเที่ยว สามารถติดต่อ สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว ได้ที่ 1155 หรือ ผ่านแอพพลิเคชั่น Tourist  Police i lert u บน Smartphone ได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกและปลอดภัย “เที่ยวอุ่นใจกับตำรวจท่องเที่ยว”

นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) ผู้แทนหัวหน้า  อุทยานแห่งชาติน้ำพอง กล่าวรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ที่จะนำจังหวัดขอนแก่นไปสู่การท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี มีจำนวนนักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางจักรยาน อันเป็นการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยเฉพาะ “หินช้างสี” หรือบริเวณสถานที่แถลงข่าวนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของอุทยานฯ เป็นประติมากรรมทางธรรมชาติ และมีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจในบริเวณนี้ อาทิ กลุ่มหินช้างสี จุดชมวิวหินหัวกะโหลก โป่งธรรมชาติ น้ำในโพรงหิน และภาพเขียนสีสลักก่อนประวัติศาสตร์ และแวะชมทิวทัศน์รอบๆ กัน อย่างที่ ผาหมื่น, ผาพบรัก, ผาตะวันลับฟ้า, ผาต้นไทร และผาผึ้ง

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดตามการจัดกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นขอนแก่น เสียงแคนดอกคูน พิชิต Unseen หินช้างสี” ได้ทาง Facebook Fan Page : ปั่นขอนแก่น เสียงแคน ดอกคูน และ www.ปั่นขอนแก่น.com

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *