Local Economic Forum Khon Kaen 2022

Social Share

จังหวัดขอนแก่น จับมือพันธมิตรภาครัฐและเอกชนในจังหวัด ร่วมกันจัดกิจกรรม “Local Economic Forum Khon Kaen 2022” เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยความคิดสร้างสรรค์ ร่วมกับ The Cloud สื่อออนไลน์รุ่นใหม่ ที่มุ่งมั่นนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่น และธุรกิจที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง

Social Share

 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่หอประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น, กังวาน เหล่าวิโรจนกุล ผู้ร่วมก่อตั้งขอนแก่นพัฒนาเมือง, วงศธร เรืองโชติพัฒน์ ประธานกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดขอนแก่น หรือ YEC (Young Entrepreneur Chamber of Commerce) และ ทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ The Cloud ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวและเล่าถึงความร่วมมือในการจัดงานนี้ และได้เชิญตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน มาร่วมให้ความเห็นมุมมองเกี่ยวกับศักยภาพด้านเศรษฐกิจและความคิดสร้างสรรค์ในจังหวัดขอนแก่น 

    โดยทุกฝ่ายล้วนให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า เศรษฐกิจฐานรากเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศอย่างยั่งยืน และในช่วงสถานการณ์โรคระบาดที่ผ่านมา เกิดปรากฏการณ์ที่คนจำนวนมากย้ายออกจากกรุงเทพฯ ไปใช้ชีวิตที่ต่างจังหวัด และเมื่อการค้าระหว่างประเทศติดขัด หลายคนก็มองว่าเรากำลังอยู่ในยุคไหลกลับของโลกาภิวัตน์ ที่ควรหันกลับมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุกเมืองทั่วประเทศให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ และคนในเมืองมีโอกาสในการทำมาหาเลี้ยงชีพได้

    ในงาน “Local Economic Forum Khon Kaen 2022” จึงประกอบไปด้วยงานสัมมนา และ กิจกรรมรอบ ๆ จังหวัดขอนแก่น รวม 6 กิจกรรม โดยรายละเอียดมีดังนี้   เวทีสัมมนา Local Economic Forum มี 7 วิทยากรชั้นนำจากในและต่างประเทศ มาเล่าทิศทางและโอกาสของเศรษฐกิจ ฐานราก รวมถึงแนวคิดและกลไกต่าง ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจท้องถิ่นเติบโตได้อย่างยั่งยืน และขยายตลาดสู่ต่างประเทศ

 และสุดท้าย ผู้มาร่วมงานก็ได้รับของที่ระลึกเป็น Khon Kaen Box by CEA ซึ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์มาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจนมีมูลค่าเพิ่มสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ทั้งในและต่างประเทศด้วย Khon Kaen Box by CEA มีแนวความคิดจากคำกล่าวที่ว่า “คนอีสานมักส่าง มักแปง” หมายถึง คนอีสานเป็นคนที่มีความสุข และสนุกที่ได้คิดดัดแปลง ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ อยู่เสมอ 

ของที่ระลึกจากขอนแก่นในกล่องนี้จึงแสดงถึงความกล้าใช้ความคิด ปรับเปลี่ยนปรับปรุงตัวตนดั้งเดิมให้เข้ากับยุคสมัย โดยทุกชิ้นได้รับการออกแบบขึ้นมาใหม่เพื่องานนี้โดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้รับสนุกกับความคิดสร้างสรรค์และได้ไอเดียใหม่ ๆ มาต่อยอดภูมิปัญญาอันล้ำค่าในท้องถิ่นต่อไป ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมาจากชุมชนและผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมการอบรมบ่มเพาะแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ขอนแก่น หรือ CEA ขอนแก่น กระทั่งได้ไอเดียใหม่ ๆ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองจนประสบความสำเร็จ

2.กิจกรรม Eat The Cloud : กินถึงแก่น 

   กิจกรรมที่จะนำอาหารการกิน ของดีของเด็ด ของขอนแก่น  มานำเสนอในสไตล์ Chef’s Table โดยชวน 5 ร้านเด็ด อย่าง เฮือนคำนาง, ร้านแก่น, Trinity, Haüs dining และบุญดีหมูกระทะ มาร่วมสร้างสรรค์อาหารมื้อ พิเศษ โดยคัดสรรวัตถุดิบที่น่าสนใจในขอนแก่นเอามาปรุงและต่อยอด ให้เกิดรูปแบบและเรื่องเล่าต่าง ๆ เพื่อให้เห็นความเป็นไปได้ไม่รู้จบ ในการใช้ วัตถุดิบมาปรุงอาหารให้แซ่บหลายและเป็นตัวอย่างให้ผู้ประกอบการอารเห็นตัวอย่างที่นำไปปรับใช้ได้

  3. Good Business Trip 

  ทริปศึกษาดูงานที่ชวนผู้สนใจไปเยี่ยมชมกิจการที่น่าสนใจของขอนแก่นทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ สตาร์ตอัพ ธุรกิจเกษตรของคนรุ่นใหม่ เยี่ยมชมอัตลักษณ์ของขอนแก่น ทั้งด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ รวมถึงได้เรียนรู้เรื่องการขับเคลื่อนเมืองขอนแก่น และความเป็น Smart City ของขอนแก่นจากธุรกิจในขอนแก่น เช่น ช.ทวี, TKK Group, โรงพยาบาลราชพฤกษ์, Meekin Farm, Farm Kits, มหาลัยไทบ้าน, ภูผาม่าน เป็นต้น

   4.The Cloud School : Rinen ขอนแก่น 

 นำหลักสูตร Rinen ที่เปิดสอนมาแล้วถึง 5 รุ่น และได้กระแสตอบรับดีเยี่ยม มีผู้ประกอบการ เดินทางมาเรียนจากทั่วประเทศ มาเปิด หลักสูตรบริหารธุรกิจท้องถิ่น เพื่อเมืองขอนแก่นโดยเฉพาะ โดยจะเป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้น ผ่าน การบรรยาย เวิร์กชอป และแลกเปลี่ยนความเห็นจากกรณีศึกษา เพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการท้องถิ่นไทย ที่ผลิตสินค้าและบริการดี ๆ ออกมาสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ

และ 5. Walk with The Cloud : บึ่งแก่นนคร 

  กิจกรรมสุดพิเศษที่ตอบรับไลฟ์สไตล์ของคนรักเวสป้า กับทริปสกูตเตอร์ชมศิลปวัฒนธรรม ด้วยรถมอเตอร์ไซด์เวสป้า ชมงานสถาปัตยกรรมโมเดิร์นทรอปิคัลยุคแรกของอีสานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น บึงแก่นนคร พิพิธภัณฑ์ และ แกลเลอรีที่น่าสนใจในจังหวัดขอนแก่น

ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่มีการจัดงานเพื่อส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่นในระดับจังหวัด ที่เกิดจากความร่วมมือของคนในจังหวัด เพื่อสนับสนุนทั้งความรู้และแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการ ส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่น และเป็นเวทีแสดงศักยภาพด้านธุรกิจสร้างสรรค์ของคนในจังหวัด

The Cloud ในฐานะผู้ชักชวนและช่วยกำหนดเนื้อหาในงานนี้ มีความมุ่งหวังให้ “Local Economic Forum Khon Kaen 2022” เป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ และมีหมุดหมายจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ และส่งเสริมคนในเมืองให้มีโอกาสในการทำมาหาเลี้ยงชีพได้อย่างมั่นคงยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยความคิดสร้างสรรค์แก่ผู้ประกอบการไทยในภูมิภาคต่าง ๆ ต่อไป

โดยจังหวัดถัดไปที่ The Cloud จะไปชักชวนให้หน่วยงานในจังหวัดมาร่วมสร้างปรากฏการณ์นี้ คือ จังหวัดตรัง ในเดือนตุลาคม 2565 และ จังหวัดเชียงราย ในเดือนมีนาคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published.