ภาคเอกชน มอบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาล จังหวัดขอนแก่น

Social Share

ภาคเอกชน มอบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น มูลค่า 3,699,000 บาท

Social Share

วันนี้ (11 ก.พ. 65) ที่ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายแพทย์ธนนิตย์ สังคมกำแหง รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น ในนามตัวแทนโรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาลสิรินธร รับมอบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ จากนายบุญยิ่ง เจริญฐิติวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท แม็คฮิลล์ กรุ๊ป จำกัด มูลค่า 3,699,000 บาท

โดยโรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับบริจาค ประกอบด้วย

1. เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว รุ่น 50D จำนวน 3,500 เครื่อง มูลค่า 1,050,000 บาท

2. เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร จำนวน 12 เครื่อง มูลค่า 600,000 บาท

3. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด จำนวน 14 เครื่องมูลค่า 14,000 บาท

4. เตียงผ่าตัดกระดูกสันหลังและท้ายทอยแบบพลิกได้ จำนวน 1 เตียง มูลค่า 1,029,000 บาท รวมมูลค่า 2,693,000 บาท

และโรงพยาบาลสิรินธร ได้รับบริจาค ประกอบด้วย

1. เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 10 เครื่อง มูลค่า 550,000 บาท

2. เตียงสามไกร์มือหมุน ราวสไลด์ จำนวน 24 เตียงมูลค่า 456,000 บาท รวมมูลค่า 1,006,000 บาท

 ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

About Author