มอบเฮือนกาชาด เฉลิมพระเกียรติ ร.10

Social Share

อำเภอแวงใหญ่มอบเฮือนกาชาดให้กับผู้ยากไร้ ตามโครงการใส่ใจให้ที่อยู่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ร.10

Social Share

 วันที่ 20  กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นางกรุง  นามสง่า  นายอำเภอแวงใหญ่  พร้อมด้วยนางอนุสรา  นามสง่า  ภริยา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน ผู้นำท้องที่ จิตอาสาพระราชทาน  เจ้าหน้าที่ อสม.  และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พื้นที่อำเภอแวงใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับ นางสิริพร  จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เนื่องในพิธีมอบเฮือนกาชาดตามโครงการใส่ใจให้ที่อยู่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2565  ให้ครอบครัวของ นายหำ  นาพะยัพ บ้านเลขที่  65 บ้านกุดหมากเห็บ  หมู่ที่  3  ตำบลโนนสะอาด  อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นครัวเรือนเป้าหมายใน ระบบ TPMAP ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย  อำเภอแวงใหญ่  ที่ตกเกณฑ์  มิติด้านที่อยู่อาศัย และด้านรายได้

About Author