อ.แวงใหญ่ จัดผ้าป่าดอกกระเจียว

Social Share

นายอำเภอแวงใหญ่ร วมพลังบวร จัดผ้าป่าดอกกระเจียว ฟื้นฟูโบราณสถานแหล่งตัดหินภูคอกม้าให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

Social Share

นายกรุง นามสง่า นายอำเภอแวงใหญ่/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอแวงใหญ่ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองอำเภอแวงใหญ่  และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแวงใหญ่  ร่วมพลัง  “บวร” สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาดอกกระเจียวกว่า  3,000  ต้น ในราคาต้นละ  20  บาท  รวมเป็นเงินกว่า  60,000  บาท เพื่อปลูกพัฒนาและฟื้นฟูโบราณสถานแหล่งตัดหินภูคอกม้า ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอแวงใหญ่ โดยในเบื้องต้นสามารถปลูกต้น ดอกกระเจียวแบบหน่อได้กว่า  4,000  ต้น

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *