พนังกั้นน้ำพองใกล้ขาดเร่งทำแนวกระสอบทรายกันน้ำท่วมหมู่บ้าน

Social Share

พนังกั้นน้ำพองทรุดใกล้ขาด หลังเขื่อนอุบลรัตน์เพิ่มการระบายน้ำ 34 ล้าน ลบ.ม. ชาวบ้านระดมกำลังทำแนวกระสอบทรายสูง 2 เมตร เพื่อป้องกันน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมหมู่บ้าน ขณะที่หลายภาคส่วนเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

Social Share

นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายชินกร แก่นคง นายอำเภอน้ำพอง นายพงศกรณ์ เสาร์ทน ที่ปรึกษาและคณะทำงาน รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น หลังจากที่เขื่อนอุบลรัตน์ ได้เพิ่มการระบายน้ำสูงสุดวันนี้ที่ 34 ล้าน ลบ.ม. ส่งผลให้น้ำเอ่อล้นไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชนแล้ว 10 ตำบล จากทั้งหมด 12 ตำบล 

โดยที่บ้านท่ากระเสริม ขณะนี้ชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันบรรจุกระสอบทราย เพื่อกั้นลำน้ำพอง ซึ่งเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมวลน้ำพองเริ่มกัดเซาะพนังดินขยายวงกว้างและกัดเซาะพนังจากขนาดกว้าง 3 เมตร เหลือเพียง 30 เซ็นติเมตร จากการประเมินปริมาณน้ำพอง และประกอบกับอัตราการไหลของน้ำพองในพื้นที่ คาดการณ์ว่าจุดนี้จะเป็นอีกจุดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ เพราะหากพนังกั้นน้ำพองขาด มวลน้ำจะไหลเข้าท่วมบ้านท่ากระเสริม จำนวน 300 หลังคาเรือนทันที ชาวบ้านจึงต้องระดมสรรพกำลังเร่งบรรจุกระสอบทรายกว่า 2,000 ใบ ทำเป็นคันกั้นน้ำสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร ระยะทางกว่า 200 เมตร พร้อมกับใช้รถแบ็คโฮล์มาทำคันดินเสริมป้องกันน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมหบ้าน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากการตรวจสอบพนังกั้นน้ำพองบ้านท่ากระเสริม พบดินได้ได้สไลด์เป็นบริเวณกว้างจากการที่น้ำในลำน้ำพองมีปริมาณมากและไหลแรง ทำให้พนังกั้นไม่สามารถรับได้และใกล้ขาดเต็มที แต่เครื่องจักรขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าซ่อมแซมหรือเสริมคันดินในจุดบริเวณดังกล่าวได้เนื่องจากดินมีความอิ่มน้ำและอาจจะทรุดตัวได้ จึงต้องทำเป็นแนวกระสอบทรายป้องกันแทน จึงได้สั่งการให้ทางอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หาแนวทางป้องกันเพื่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชนน้อยที่สุด โดยทางจังหวัดพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่

จากนั้น นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น นายชินกร แก่นคง นายอำเภอน้ำพองนายพงศกรณ์ เสาร์ทน ที่ปรึกษาและคณะทำงาน รมช.เกษษตรฯ  พร้อมคณะได้นำอาหารแห้งพร้อมกับน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ 7 หมู่บ้าน ในตำบลท่ากระเสริม ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ลำน้ำพอง เตรียมความพร้อมรับมือ ขนของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงไปอยู่ที่ปลอดภัย เนื่องจากเขื่อนอุบลรัตน์ ปริมาณน้ำในเขื่อนล่าสุด 2,403.48 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น ร้อยละ 98.86  ของความจุเขื่อน เมื่อวานมีน้ำไหลเข้าเขื่อน 102.29 ล้าน ลบ.ม.เขื่อนสามารถรับน้ำได้อีก 27.82 ล้าน ลบ.ม.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *