สวนสัตว์ขอนแก่น จัดพิธีบายศรี-สู่ขวัญ รับขวัญช้าง (พังจิ๋ม) สู่บ้านหลังใหม่

Social Share

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ที่สวนสัตว์ขอนแก่น อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ทางสวนสัตว์ขอนแก่น จัดงานบายศรี รับขวัญช้างและเลี้ยงอาหารให้กับช้าง

Social Share

 โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และผู้บริหารสวนสัตว์ขอนแก่นร่วมงานรับขวัญช้าง พังจิ๋ม สู่บ้านหลังใหม่ ณ ส่วนจัดแสดงช้างเอเซีย

นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า สวนสัตว์ขอนแก่นได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลมาก่อสร้างส่วนจัดแสดงสำหรับช้างเอเซีย  และดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563 สำหรับช้างที่จะนำมาจัดแสดงยังสวนสัตว์ขอนแก่น มีจำนวน 1 เชือก เพศเมีย มีชื่อว่า พังจิ๋ม เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2524 ซึ่งองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในขณะนั้น ได้ทำการซื้อพังจิ๋มมาจากนายหลำ อยู่ฤทธิ์ ต.ท่าเสา อ.ไทรโยคน้อย จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2525 โดยตอนที่ซื้อมามีอายุ 1 ปี พังจิ๋มมีลักษณะนิสัย สุภาพ เชื่อฟังดี โดยเฉพาะคนเลี้ยงหรือผู้ที่เข้าหาอย่างเป็นมิตร น้ำหนัก ประมาณ 2.8 ตัน/2,800กก. อาหารที่ชอบ กล้วยน้ำหว้า อ้อย หญ้าสด และผลไม้ตามฤดูกาลปัจจุบันพังจิ๋มมีอายุ 40 ปี พังจิ๋มถูกนำไปจัดแสดงอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ต่อมา พังจิ๋ม ได้ย้ายไปจัดแสดงที่สวนสัตว์ดุสิต และหลังจากที่สวนสัตว์ดุสิตปิดตัวลง ทางองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยก็ได้นำ พังป้าจิ๋ม ไปฝากไว้ที่โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์  จนกระทั่งสวนสัตว์ขอนแก่นได้ก่อสร้างส่วนจัดแสดงเอเซียเสร็จ ทางคณะกรรมการพิจารณาจัดหาสัตว์ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จึงเห็นควรนำมาจัดแสดงไว้ที่      สวนสัตว์ขอนแก่น เพื่อให้นักท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น  จังหวัดใกล้เคียงได้ชม และเป็นการให้สถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าศึกษาเรียนรู้ อนุรักษ์ช้าง และในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ทางสวนสัตว์ได้ไปรับช้าง พังป้าจิ๋ม จากโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ มาสู่บ้านหลังใหม่ที่สวนสัตว์ขอนแก่น ในพื้นที่ส่วนจัดแสดงขนาดใหญ่ อยู่อย่างธรรมชาติให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของช้าง

นายณรงวิทย์  ชดช้อย กล่าวว่า และในวันนี้ซึ่งเป็นวันดีที่สวนสัตว์ขอนแก่นก็ได้จัดให้มีพิธีบายศรี-สู่ขวัญ ต้อนรับช้าง “พังจิ๋ม” สู้บ้านหลังใหม่ โดยได้เชิญหมอสู่ขวัญนายมีชัย สุดาทิพย์ ทำพิธีในรูปแบบประเพณีชาวอีสาน อันเชิญเหล่าเทพเทวดารับขวัญช้างเพื่อความเป็นสิริมงคล  พร้อมทั้งจัดพานบายศรีพร้อมเครื่องบวงสรวง หญ้าเนเปีย แตงโม กล้วย อ้อย มันแกว สับปะรด หลากหลายชนิด ที่ “พังจิ๋ม” ชื่นชอบกินอย่างเต็มที่ และในโอกาสนี้ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตเมตตาและท่านผู้ใจบุญรักการทำบุญให้กับสัตว์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งโครงการ Adopt an animals  (โครงการอุปถัมภ์อุปถัมภ์สัตว์ป่า) กับ “พังจิ๋ม” เพื่อช่วยสนับสนุนในการบำรุงดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์ ส่งเสริมให้ประชาชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน บริษัท ห้างร้าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการการเลี้ยงดู สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังความเมตตา อนุรักษ์สัตว์ป่า ให้ยั่งยืนตลอดไป สนับสนุนและสมทบทุนโครงการได้โดย โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรงไทย สาขาน้ำพอง ชื่อสวนสัตว์ขอนแก่นเลขที่บัญชี 980-3-40836-4 สอบถามเพิ่มเติมฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ 08 6459 4192  ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือจะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Social Media www.facebook.com/สวนสัตว์ขอนแก่น และทางเว็บไซต์ของสวนสัตว์ขอนแก่นwww.khonkaenzoo.com

ข่าว ไอลดา เจริญถิ่น – ทิยาพร แก้ววงค์

ภาพ ณัชภัทร ลาภทิพย์

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *