แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล Ep.4 ครั้งที่ 2

Social Share

ขอเชิญชวนเที่ยวชมงาน แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล Ep.4 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น ชมชิมช้อปสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าพื้นเมือง อาหาร ของดีของเด่นจังหวัดหนองบัวลำภู

Social Share

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ นักพัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดงาน”แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล Ep 4. ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดชอนแก่น โดยมีแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้

นายสุวิทย์ จันทร์หวร รอผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า จังหวัดหนองบัวลำภู มีสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนกระจายอยู่ในพื้นที่ทุกอำเภอ โดยเฉพาะสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้า มีกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตผ้าพื้นเมืองที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงระดับประเทศ ผลิตภัณฑ์OTOPจังหวัดหนองบัวลำภู สามารถสร้างงานสร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี แต่ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชนไม่สามารถจำหน่ายสินค้าในรูปแบบอีเว้นท์ การออกบูธได้ตามเป้าหมาย ทำให้ส่งผลกระทบต่อรายได้ระดับครัวเรือนลดลง ภายหลังจากที่รัฐบาลได้มีการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 สามารถดำเนินการจัดงานในครั้งนี้ได้


โดยจังหวัดหนองบัวลำภูได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์OTOP ทั้งประเภทอาหาร ของใช้ และผ้าเนื้อดีมีคุณภาพจากหนองบัวลำภูมาจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 20-26 ธันวาคม 2564 ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการและชุมชนมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น และเกิดวิธีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแสดงและจำหน่ายสินค้า รวมถึงสนับสนุนการหาคู่ค้าผ่านการเจรจากับกลุ่มธุรกิจที่เป็นผู้ซื้อโดยตรงอีกด้วย ดังนั้น จังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนวิถี วิธีหนองบัวลำภู (แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล Ep.4) กิจกรรมที่ 2 จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ในระดับภูมิภาค ภายใต้ชื่องาน “แพรพรรณลุ่มฎสู่สากล Ep.4” ขึ้น
สำหรับภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าพื้นเมืองจากจังหวัดหนองบัวลำภู ชมนิทรรศการวิถีชีวิตเมืองลุ่มภู จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าพื้นเมือง ของดีของเด่นจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 40 บูธ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากหรือของที่ระลึก ชิมอาหารพื้นเมือง ของดีของอร่อย ชมแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน กิจกรรมลุ้นรับของรางวัลต่างๆ มากมาย กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าชอนแก่น ชั้น 1 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ข่าว ไอลดา เจริญถิ่น – ญาดาวดี เอมดอฐ

ภาพ ณัชภัทร ลาภทิย์ – รัญชนา ภิญญานิล