ขอนแก่น-ตำรวจภาค 4 เสริมเขี้ยวเล็บนักสืบ 5G P4+1

Social Share

ตำรวจภูธรภาค 4 จัดฝึกอบรมตำรวจในสังกัดหลักสูตรการสืบสวนคดียาเสพติดเฉพาะทาง นักสืบ 5 G P4+1

Social Share

โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดียาเสพติดเฉพาะทาง นักสืบ 5 G P4+1 จัดการอบรมที่โรงแรม อวานี ขอนแก่น โดยมีพลตำรวจโท สรายุทธ สงวนโภคัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษความเป็นมาของหลักสูตรเสริมเขี้ยวเล็บทีมสืบสวนตำรวจภูธรภาค 4 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถนำเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อนำไปใช้สืบสวนหาตัวคนร้าย รวมทั้งเรียนรู้วิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับเทคนิคพิเศษต่างๆ ในการสืบสวนสอบสวน ทำให้เกิดความมั่นใจในขีดความสามารถตนเองว่าสามารถที่จะสืบสวนหาตัวคนร้ายในคดีต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไปสู่เป้าหมายและให้ทันเหตุการณ์กับโลกปัจจุบัน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการ ปปส.ภาค 4 ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยและผู้ช่วยทูตด้านการปราบปรามยาเสติดสำนักงาน ดีอีเอ ร่วมในพิธีเปิด และมาให้ความรู้พนักงานสอบสวนด้วย โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 100 คนเป็นตำรวจและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในสายงานสืบสวนการป้องกันปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตำรวจภาค 4 ตามหน่วยต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสืบสวนคดียาเสพติดเฉพาะทางอย่างสูงสุด

 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 กล่าวว่า เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดในเรื่องการสกัดกั้นการลําเลียง ซึ่งทางรัฐบาลเองได้เลือกจังหวัดนครพนมเป็นพื้นที่ปกครองพิเศษที่ต้องดําเนินการสกัดกั้นการลําเลียง ตำรวจภูธรภาค 4 จึงได้จัดอบรมหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อรองรับในเรื่องของการสกัดกั้นการลําเลียงยาเสพติดโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนา สามารถนำไปใช้งานได้จริง และร่วมทํางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งทหาร ฝ่ายปกครอง ปปส. และ ตำรวจปราบปรามยาเสพติด  หลักสูตรการสืบสวนคดียาเสพติดเฉพาะทาง นักสืบ 5 G P4+1 หรือ “นักสืบ 5G” เป็นหลักสูตรพิเศษ ในการสร้างนักสืบคุณภาพ หัวใจสำคัญของหลักสูตรนี้คือการถ่ายทอดดีเอ็นเอนักสืบที่ดี จากนักสืบคุณภาพรุ่นพี่ ให้แก่ตำรวจรุ่นใหม่ โดยมีนักสืบรุ่นพี่ที่มีความสามารถในการสืบสวนระดับแถวหน้าของประเทศไทย เป็นวิทยากร ครูพี่เลี้ยง เป็นแม่แบบ ถ่ายทอดทักษะการสืบสวน ผสมผสานเทคนิคการสืบสวนจากยุคอนาล็อก สู่ยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI) พัฒนาศักยภาพนักสืบให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี มีความสามารถด้านการสืบสวนเพื่อจับกุมผู้กระทำผิด ตามขั้นตอนและหลักยุทธวิธีสากล

About Author