พลังจิตอาสาปรับภูมิทัศน์พัฒนาถนนระหว่างหมู่บ้าน

Social Share

ชาวบ้านรวมพลังจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ถนนสัญจรระหว่างหมู่บ้าน เพื่อให้สวยงาม สัญจรไปมาสะดวก ตามโครงการถนนปลอดภัย

Social Share

วันที่ 29 ธ.ค.64 นายพงศกรณ์ เสาร์ทน คณะทำงาน รมช.ประภัตร โพธสุธน ร่วมกับ สจ.จรูญ อ่วยนอก นายประเสริฐ กางจันทา นายก อบต.บ้านโนน และชาวบ้าน จัดทำโครงการถนนปลอดภัย เส้นทางบ้านหนองบัวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ถึงอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น โดยใช้เครื่องจักรส่วนตัว ตัดต้นไม้ใหญ่และเล็กที่คลุมพื้นที่ถนนออกเพื่อปรับภูมิทัศน์ดดยรอบให้ดูสวยงาม  และเพื่อความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกสบาย โดยเพาะในช่วงเวลากลางคืนAbout Author