“ซำสูง” สืบสานงานบุญบั้งไฟบูชาพระยาแถน

Social Share

ชาวอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น พร้อมใจกันจัดงานบุญบั้งไฟ หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย เน้นสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จุดบั้งไฟเพื่อบูชาพระยาแถน ไม่มีประชันแข่งขัน

Social Share

ขบวนนางรำกว่า 300 ชีวิต พร้อมขบวนแห่บั้งไฟที่ประดับตกแต่งสวยงาน สื่อถึงตำนานงานบุญบั้งไฟ อย่างผาแดง นางไอ่ และท้าวพังคี  ได้เคลื่อนขบวนไปตามถนนภายในเขตเทศบาลตำบลซำสูง อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น โดยระหว่างเส้นทางที่ขบวนแห่บั้งไฟได้เคลื่อนผ่าน ได้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจออกมาชมพร้อมทั้งเก็บภาพความประทับใจ และหลายคนก็อดไม่ได้ที่จะฟ้อนรำใส่กับจังหวะดนตรีที่สนุกสนาน หลังจากบรรยากาศแบบนี้ได้ห่างหายไปในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มานานร่วม 2 ปี

นางประภาส โคตรบุญเรือง รองนายกเทศมนตรีตำบลซำสูง อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นเดือนที่ใกล้จะถึงฤดูเกษตรกรรมทำนา ในห้วงนี้กำลังจะสิ้นฤดูแล้งและย่างเข้าฤดูฝน ในพื้นที่หมู่บ้านอากาศยังแห้งแล้งอยู่ฝนไม่ตก ทำให้ราษฎรในหมู่บ้านจัดประเพณีหนึ่งขึ้นเรียกว่า การขอฝน

   ในพื้นที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลซำสูงมักจะนิยมประเพณีการทำบุญบั้งไฟ บุญเบิกบ้าน ซึ่งสืบสานกันมาจากบรรพบุรุษ เพราะเชื่อว่าเมื่อได้ดำเนินการแล้วจะทำให้ฝนตกตามฤดูกาล ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น หมู่บ้านร่มเย็นเป็นสุขประเพณีการทำบุญบั้งไฟมีกิจกรรมรวมหลายอย่างด้วยกัน โดยแต่ละปีจะจัดอย่างยิ่งใหญ่ทั้งขบวนนางรำ และขบวนแห่ โดยเทศบาลตำบลซำสูง จะสนับสนุนงบประมาณการจัดงานให้แต่ละหมู่บ้านได้จัดขบวนแห่อย่างสวยงามเพื่อมาประกวดแข่งขันชิงเงินรางวัล แต่ช่วง 2 ปีที่ผ่านมามีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 จึงต้องดการจัดงานออกไป แต่ภายหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย ทางเทศบาลฯจึงร่วมกับชาวบ้าน จัดงานขึ้นอีกครั้งซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคักและสนุกสนาน การจัดงานเน้นการสืบสานประเพณีท้องถิ่น ไม่มีการจุดประชันแข่งขันบั้งไฟ แต่จะจุดบั้งไฟเพียงบั้งเดียวตามความเชื่อ เพื่อบูชาพระยาแถน

นางสุนทรี บุญมาก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.กระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นไปเพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นไทย การปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนได้เห็นความสำคัญและสืบสานมรดกขนบธรรมเนียมประเพณี การสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และกระตุ้นให้เกิดการหวงแหนศิลปวัฒนธรรม รักษาถิ่นฐานป้องกันการอพยพแรงงาน การขอให้ฝนตกตามฤดูกาล เกษตรกรมีปริมาณน้ำประกอบกสิกรรมทำนา การทำบุญเบิกบ้านถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองให้หมู่บ้านร่มเย็นเป็นสุข และเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรทำนา ทำไร่ ทำสวน


การจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟปีนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลซำสูง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนแต่ละหมู่บ้าน และหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การจัดขบวนเทิดพระเกียรติ  ขบวนแห่บั้งไฟ ขบวนนางรำ ขบวนผาแดงนางไอ่ พร้อมเวทีมหรสพภายในงาน

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *